Naar de startpagina van Caravantrekker.nl  
 Maximaal gewicht caravan

Overbelading is een veel voorkomend probleem bij politiecontroles. De oorzaak is vaak dat het werkelijk leeggewicht van de caravan veel hoger is dan men denkt. Bij bestaande caravans staat dit op de kentekencard (massa rijklaar G). Ook via de website van de RDW is het gewicht op te vragen. Bij nieuwe caravans moet u op de gegevens in de folder vertrouwen. Het beste is altijd om zelf te caravan te (laten) wegen.

Wat de caravan maximaal mag wegen staat op het kenteken onder toegestane maximale massa (F.2). Meestal is dit gelijk aan de massa genoemd onder F.1 maar niet altijd. Is de massa onder F.1 hoger dan kunt u dit eenvoudig laten aanpassen via de RDW.

Leeg of rijklaar gewicht

Hoeveel uw lege caravan in het echt weegt is nooit helemaal duidelijk. Bij oudere caravans (van voor 1995) is het gewicht van de  koelkast en de kachel (>50 kg) niet meegenomen. Maar ook bij nieuwere caravans zijn zaken die u als vanzelfsprekend vindt zoals bijvoorbeeld een opstapje, reservewiel, krik of extra optiepakketten en accessoires niet meegenomen in het gewicht zoals dat in de folder of zelfs op het kenteken staat. Bedenk ook dat de caravan bij de type goedkeuring onder ideale omstandigheden is gewogen en dat vaak door vocht deze in de praktijk zwaarder is. Bovendien mag er een marge van 5% zitten tussen het opgegeven leeggewicht en het werkelijk leeggewicht. De ervaring leert dat soms een caravan wel eens 100 kg zwaarder is dan men denkt.

controle caravan

De hoeveelheid bagage die u kunt meenemen is dus niet automatisch het verschil tussen wat de caravan mag wegen (F.2) en wat die leeg weegt (G). De enige manier om daar wel achter te komen is dus om de caravan zelf te (laten) wegen!

Kogeldruk

De kogeldruk mag niet meer zijn dan de laagste waarde die toegestaan is van de auto, caravan en trekhaak. De waarde van de auto staat in het instructieboekje. Het maximum van de trekhaak en de caravan staat op het typeplaatjes. Dus als de auto 50 kg mag hebben, de trekhaak 75 kg en de caravan 100 kg dan is de maximale kogeldruk dus 50 kg.

Een veel gestelde vraag is of de kogeldruk nu bij het laadvermogen van de caravan opgeteld mag worden? Dat mag (sinds kort in ieder geval in Nederland) inderdaad. Het maximum gewicht van de caravan wordt alleen via de aslast bepaald en de kogeldruk wordt gerekend tot het gewicht van de auto.

Zo staat het in de wet:

Artikel 5.18.17c

1. Indien voor een aanhangwagen een kentekencard of een kentekenbewijs is afgegeven, mag de op dit kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximummassa niet worden overschreden of mag de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand, uitgezonderd de aslasten van een niet autonome aanhangwagen, niet meer bedragen dan de vermelde toegestane maximummassa. Bij middenasaanhangwagens en opleggers mag de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand in combinatie met een positieve last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand, niet meer bedragen dan de toegestane maximummassa.

3. Indien van een aanhangwagen de toegestane maximummassa niet met behulp van het eerste en tweede lid kan worden vastgesteld, geldt voor deze aanhangwagen een toegestane maximummassa van 750 kg.

Artikel 5.18.17f

1. De in het kentekenregister vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling van een aanhangwagen mag niet worden overschreden.

2. Indien van een middenasaanhangwagen in het kentekenregister de in het eerste lid bedoelde waarde niet is vermeld dan wel indien de middenasaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd mag de toegestane last onder de koppeling:
a. alleen in neerwaartse richting zijn gericht;
b. niet meer bedragen dan voor het voertuig opgegeven technisch toegestane maximumlast onder de koppeling;
c. niet meer bedragen dan 10,0% van de technisch toegestane maximummassa van de aanhangwagen en niet meer dan 1.000 kg, en
d. niet minder bedragen dan 1,0% van de technisch toegestane maximummassa van de aanhangwagen, doch de last behoeft niet meer te bedragen dan 50 kg.

 

Aanpassen maximaal gewicht

Verhoging van het laadvermogen is zelden mogelijk. Zelfs als een caravan bijvoorbeeld al een zwaardere as heeft (volgens het typeplaatje op de as) dan het maximaal toegestaan gewicht. Een herkeuring bij de RDW heeft in zo'n geval alleen zin als u in het bezit kunt komen van een schriftelijke verklaring van de fabrikant dat de betreffende caravan geschikt is voor een hoger gewicht. Zonder degelijk verklaring is het praktisch onmogelijk om een hoger toegestaan gewicht op het kenteken te krijgen.

Aanpassen van het laadvermogen naar een lagere waarde omdat u met alleen een B-rijbewijs de caravan wil trekken is geen probleem. Dat kan voor ongeveer 60 euro geregeld worden via de RDW. Ook het later weer terug verhogen naar de oude hogere maximaal toegestane waarde kan via de RDW eenvoudig.

Actueel

Missende auto?
Staat je auto of caravan niet in de lijst? Klik en stuur een email en we zullen (proberen) hem toe te voegen.

Trekadviesrapport
Van elke combinatie is een uniek 15 pagina's tellend trekadvies op te vragen met een exacte analyse van een auto en caravan. Bovendien krijg je daarbij persoonlijk advies met antwoorden op je vragen.

Aantal berekeningen:
34.909.882Berekening

Kies een auto:


En een caravan:

Prima idee: geef een cursus cadeau


Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap