Naar de startpagina van Caravantrekker.nl  
 Caravanspiegels

De wet schrijft voor dat een bepaald gezichtsveld te zien moet zijn. Is dat niet te zien dan zijn extra (caravan)spiegels noodzakelijk.

Een handige methode om te controleren of de spiegels voldoen aan de wettelijke eisen is het meten van de tussenafstand van de binnenkant van het spiegelglas. De afstand tussen het linker- en rechterspiegelglas aan de binnenkant moet tenminste gelijk zijn aan de breedte van de caravan. De spiegels steken dus uit als u recht langs de caravan kijkt.

Bij bijna elke auto met caravan zal het gebruik van extra caravanspiegels noodzakelijk zijn. En is de caravan breder dan 2,30 m dan voldoen veelal alleen speciale spiegels met extra lange armen.

 

Breedte caravan
Bron: Caravanhandboek.nl
Caravanspiegels moeten breder zijn dan de caravan!

Voor een goed zicht is het prettig als u zowel de gewone autospiegels als de caravanspiegels tegelijkertijd kunt gebuiken. De autospiegels om het verkeer direct naast u in de gaten te houden, en de caravanspiegels voor het verkeer verder achter u. Caravanspiegels hoeven niet vanaf de zitplaats te kunnen worden versteld.  

Hoewel het zicht in de gewone autospiegels op het eerste gezicht wel voldoende lijkt, voldoet het gezichtsveld zonder de caravanspiegel niet aan de wettelijke eisen. Je kunt immers niet echt langs de caravan kijken.

Aan de witte streep is duidelijk het verschil te zien tussen onvoldoende en goed zicht. De streep moet in het 'niets' verdwijnen en mag niet bij de caravan al ophouden. De spiegels zijn breed genoeg als u tegelijkertijd in de linker en de rechterspiegel de contourverlichting van de caravan in het donker kunt zien branden.

zicht aan de linkerkant
   
In dit voorbeeld is de caravan "maar" 2,20 m breed en wordt getrokken door een forse trekauto. Deze opzetspiegel voldoet dan net.
Toch heeft de rechter spiegel al een extra lange arm nodig om voldoende gezichtsveld te hebben!
Let met name ook weer op de streep van de weg die geheel  zichtbaar moet zijn.
zicht aan de rechterkant

Bolle of vlakke spiegels?

Het voordeel van bolle spiegels is dat ze (voor het gevoel) minder trillen en een groter gezichtsveld hebben. Het schatten van afstand en snelheid is lastiger dan bij vlakke spiegels, maar als ook, als aanvulling, van de normale autospiegels gebruik kan worden gemaakt hoeft dat geen bezwaar te zijn. Tevens kan met de gewone autospiegels beter de "dode hoek" in de gaten gehouden worden dan met caravanspiegels.

Goede spiegels geven links en rechts ongeveer een zelfde beeld.

Maar zelfs bij goede spiegels kan je niet direct achter de caravan kijken. Vaak is wel aan de schaduw te zien dat ook vlak achter de caravan een auto staat.

Om aan het gezichtsveld te voldoen zoals de wet dat voorschrijft zal bijna altijd van (iets) bolle spiegels gebruik gemaakt moeten worden, of een goede combinatie van auto- en caravanspiegels.

Spiegels die de normale autospiegels afdekken raden we niet aan. Juist de combinatie van 4 speiegels geeft ht beste zicht.

Door de normale autospiegels iets verder naar 'buiten' toe af te stellen kunt u het caravanwiel in de bochten goed in de gaten houden. 

De Wet     

* Wanneer extra spiegels? Zie www.wetten.overheid.nl Voertuigreglement, Artikel 5.18.5: "Indien het gezichtsveld van de voor voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, voorgeschreven spiegels wordt beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading, moet het voertuig zijn voorzien van een linker- onderscheidenlijk rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder een door Onze Minister vastgesteld weggedeelte kan overzien."

Op onderstaande tekeningen en beschrijvingen is te zien welk grondvlak u wettelijk zou moeten kunnen zien, waarbij de linker- en rechterbuitenspiegel zo zijn geplaatst dat de bestuurder in normale rijhouding het vereiste gezichtsveld heeft.

Linkerbuitenspiegel alle auto's

De linkerbuitenspiegel van de auto moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals schematisch en niet op schaal is weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

a.         een punt op het wegdek, gelegen op 10,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 2,50 m naast het meest links gelegen punt van de caravan, en

b.         een deel van de linkerzijde van de caravan, en

c.         de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

Rechterbuitenspiegel

Voor de rechterbuitenspiegels zijn de wettelijke eisen afhankelijk van de auto:

  1. Auto's die na 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.
  2. Auto's die voor 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.
  3. Bedrijfsauto's die meer mogen wegen dan 2000 kg.

Auto's die na 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.

De rechterbuitenspiegel van een personenauto of een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die na 30 september 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

a.         een punt op het wegdek, gelegen op 20,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 4,00 m naast het meest rechts gelegen punt van de caravan, en

b.         een deel van de rechterzijde van de caravan, en

c.         de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

Auto's die voor 30 september 1988 in gebruik zijn genomen.

De rechterbuitenspiegel van een personenauto of bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die vr 1 oktober 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee een gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

a.         een punt op het wegdek, gelegen op 30,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 3,50 m naast het meest rechts gelegen punt van de caravan, en

b.         een deel van de rechterzijde van de caravan, en,

c.         de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

Bedrijfsauto's die meer mogen wegen dan 2000 kg.

De rechterbuitenspiegel van een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, en van een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, met een toegestane maximum massa van meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

a.         een punt op het wegdek, gelegen op 4,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 0,75 m naast het meest rechts gelegen punt van de caravan, en

b.         een punt op het wegdek, gelegen op 30,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 3,50 m naast het meest rechts gelegen punt van de caravan, en

c.         een deel van de rechterzijde van de caravan, en

d.         de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.


 


Actueel

De reis een last?
Geef jezelf en je partner meer zelfvertrouwen en reisplezier. Volg een caravancursus Op Maat.
Al v.a. € 169,-

Slingeren
Een speciale thema website met slingeren:
- Bekijken
- Begrijpen
- Berekenen

Aantal berekeningen:
34.909.886Berekening

Kies een auto:


En een caravan:

BIOD
Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap