Naar de startpagina van Caravantrekker.nl  
 

ITBS - Veilig op weg Tekst
Maximaal trekgewicht auto

Wat een auto maximaal mag trekken staat op het kentekenbewijs (kentekencard). Ook is deze informatie online op te vragen via de website van de RDW. Vul daar het kenteken in, en kijk onder 'aanhangwagen geremd'.

De caravan mag in werkelijkheid niet zwaarder zijn dan dit gewicht. Is geen gewicht ingevuld op het kentekenbewijs dan mag helemaal geen caravan getrokken worden. Neem dan eventueel contact op met de RDW. Bijna alle caravans zijn geremd dus het ongeremde trekgewicht is niet van belang.

Kentekencard

Deze auto mag een geremde caravan trekken van 1300 kg. Of dat verstandig is, blijkt als u een berekening maakt. In Nederland is v.a. 2016 de aslast daarvoor bepalend dus het gewicht exclusief de kogeldruk.

Let op:
Dit heeft uitsluitend betrekking op wat de auto mag trekken, niet wat u als bestuurder mag. Heeft u alleen een B-rijbewijs kunnen aanvullende bepalingen gelden! Lees daarvoor Rijbewijs B of BE.

Maximaal toegestaan gewicht caravan

Vaak wordt gevraagd of het het maximaal toegestaan gewicht van de caravan hoger mag zijn dan het maximaal trekgewicht van de auto? Ja, dat mag 'op papier', maar het maximaal gewicht mag in werkelijkheid niet meer zijn dan het trekgewicht. De caravan mag dan dus niet maximaal beladen zijn.

Voorbeeld:
De auto mag volgens kenteken maximaal 1300 kg trekken. De caravan mag volgens kenteken beladen worden tot 1350 kg. U mag daarmee rijden zolang de caravan niet zwaarder beladen is dan 1300 kg (aslast).

controle caravanOm eventuele discussies te voorkomen, kunt u er voor kiezen om bij de RDW het kentekenbewijs van de caravan administratief te laten aanpassen naar een lagere maximale toegestane massa. In dit voorbeeld zou dan het maximaal toegestaan gewicht van de caravan teruggezet kunnen worden naar 1300 kg.

Treingewicht

Bij sommige auto's is het niet toegestaan om de auto maximaal te beladen en dan ook een aanhanger te trekken met het maximaal toegestaan gewicht. Het treingewicht (maximum massa samenstel) vormt een beperking.

RDWOp de website van de RDW zijn voor elke auto deze gegevens te vinden. In dit voorbeeld mag de auto beladen maximaal 2800 kg wegen (F.2). De maximale aanhanger is 2000 kg (O.1). Het treingewicht is beperkt tot 4500 kg (F.3). De keuze is dan 300 kg minder in de auto te laden of een lichtere caravan. In Nederland wordt dit door de Politie (nog?) niet bekeurd.

Zo staat het in de Wet (Bron: www.wetten.overheid.nl)

Artikel 5.18.18

1. De totale massa of de som van de aslasten van aanhangwagens die worden voortbewogen door personenauto’s, bedrijfsauto’s of bussen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3.500 kg, mag niet meer bedragen dan de maximummassa die volgt uit het op de koppeling van het trekkend voertuig aangebrachte identificatiekenmerk of goedkeuringsmerk. Indien de koppeling daaromtrent geen gegevens vermeldt, mag de totale massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen niet meer bedragen dan 750 kg en niet meer dan:
a. de ledige massa van het trekkend motorvoertuig, of

b. de massa in rijklare toestand van het trekkend motorvoertuig.

2. De last onder de bestuurde as of assen van motorvoertuigen in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voertuig in beladen toestand. Indien het een gelede bus betreft, mag die last niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van het voorste deel van het motorvoertuig in beladen toestand.

3. De last onder de gestuurde as of assen, niet zijnde zelfsturende assen, van
autonome aanhangwagens in beladen toestand of samenstellen van een dolly met oplegger in beladen toestand, mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de aanhangwagen respectievelijk het samenstel van de dolly en de oplegger.

4. De last onder de koppeling van opleggers in beladen toestand mag niet minder bedragen dan een vijfde deel van de massa van de oplegger in beladen toestand.

5. Op onverharde wegen mag de last onder enig wiel van een voertuig niet meer dan 2.400 kg bedragen.

Artikel 5.18.18a

1. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag:
a. de totale massa van aanhangwagens met een bedrijfsrem,

b. de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsrem, of
c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van middenasaanhangwagens met een bedrijfsrem,

achter die personenauto’s maximaal 3.500 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:

1°. de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;

2°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;

3°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting;

4°. de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voor zover de personenauto een aantekening op de kentekencard, dan wel het kentekenbewijs of in het kentekenregister ‘G’ heeft.

2. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag:
a. de totale massa van aanhangwagens zonder een bedrijfsrem,

b. de som van de aslasten van autonome aanhangwagens zonder een bedrijfsrem, of
c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van middenasaanhangwagens zonder een bedrijfsrem,

achter die personenauto’s maximaal 750 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:

1°. de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;

2°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;

3°. de helft van de massa van het trekkende voertuig in rijklare toestand.

3. De massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van aanhangwagens achter driewielige motorrijtuigen mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van het trekkende driewielige motorrijtuig.

4. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.

Toelichting in normaal Nederlands

Er wordt gesproken over de totale massa van de aanhangwagen en niet over de totale  toegestane massa van de aanhangwagen. Dit impliceert dat een auto die op kenteken 1000 kg mag trekken gerust een lege dubbelassige 'boedelbak' mag trekken als er maar geen of weinig lading in zit.

Disclamer
Aan deze informatie kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Caravantrekker.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of (schade) claims.

 

 

Berekening

Kies een auto:


En een caravan:

Lees meer over:


Rijden in de bergen


Wegrijden op een steile helling


Rijden helling af een probleem?


Slingeren


Cruisecontrol


Fietsen mee


Oefening recht achteruitrijden

De caravan waterpas
Caravan waterpas


Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap