1 mei: 90 km/u!

Op 1 mei gaat de maximumsnelheid voor een auto met caravan omhoog naar 90 km/u. Wat is de gedachtegang achter deze verhoging en betekent dit dat we het gas nu allemaal dieper moeten intrappen op weg naar onze vakantiebestemming? Of kunnen we beter toch eerst nog even ons verstand gebruiken?

Zowel de Bovag als de ANWB hebben de afgelopen jaren er op aan gedrongen de maximumsnelheid voor auto’s met aanhangers (caravans) te verhogen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • Dat veel caravanners met een kleine verkeersboete geconfronteerd worden voor te snel rijden terwijl ze ‘normaal’ met het gewone vrachtverkeer meerijden;
  • En dat vrachtwagens worden ‘opgehouden’ door caravanners die zich (te) netjes aan de regels houden.

Vrachtauto’s rijden veelal zo’n 86 echte kilometers op de cruise control. Dit laatste zorgt er voor dat ook bij plotselinge tegenwind of als de weg omhoog gaat bij een viaduct, de snelheid constant blijft. Zonder gebruik van cruise control is het voor een personenauto met caravan bijna niet te doen onder dergelijke omstandigheden met een constante snelheid te rijden. De kracht in de hoogste versnelling van de meeste personenauto’s is onvoldoende om zonder constant op de snelheidsmeter te kijken, echt een constante snelheid aan te houden. Snelheidsmeters in personenauto’s geven altijd een iets hogere snelheid aan dan de werkelijke snelheid. Staat uw snelheidsmeter op 80 km/u kan het heel goed zijn dat u in werkelijkheid maar 75 of bijvoorbeeld 77 km/u rijdt. Tel daarbij de marge die vrachtauto’s misbruiken die er is voordat ze bekeurd worden en ze rijden zo’n 86 km/u. Uw personenauto teller zal dan al snel tussen de 90 á 95 km/u aanwijzen. Met een GPS navigatie systeem kunt u overigens zelf heel goed controleren wat uw werkelijke snelheid is. Deze waarde is betrouwbaarder dan uw eigen auto teller!

De Bovag had graag gezien dat een voorwaarde om harder te mogen rijden een jaarlijkse keuring zou zijn. Het blijkt echter dat de oorzaak van ongelukken maar hoogst zelden aan een technisch mankement is toe te wijzen. Bovendien zijn die lang niet allemaal door een keuring te voorkomen. Ook is overwogen om net als in Duitsland aan de verhoging bepaalde eisen te stellen aan de combinatie. Het handhaven daarvan werd te lastig en dus te kostbaar geacht. Bovendien moest er een uniforme regeling komen voor alle aanhangers omdat in de wet een caravan geen aparte voertuigcategorie is. Nu met de huidige regeling moet alleen nagegaan worden of de aanhanger achter een auto onder de 3500 kg hangt of getrokken wordt door bijvoorbeeld een vrachtwagen, die zelf niet harder dan 80 km/u mag. Naar verluid zijn alle automatische controle systemen vanaf 1 mei in staat dit onderscheid te maken in het soort trekkend voertuig.

Het grootste gevaar: slingeren

Kunnen we vanaf 1 mei ongestoord de snelheidsmeter laten oplopen tot tegen de 100 km/u (werkelijke snelheid 90 km km/u)? Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het verhogen van de maximumsnelheid. Ondanks dat in de loop der jaren auto’s en in iets mindere mate caravans technisch zijn verbeterd, gebeuren er (te) veel eenzijdige ongevallen waarbij de caravan gaat slingeren. Door het toenemen van de snelheid wordt de kans daarop alleen maar groter!

Om met een gerust hart wat harder te rijden vraagt het van de bestuurder wat meer eigen verantwoordelijkheid. Want bij een goede combinatie en een goede belading is 90 km/u rijden geen enkel probleem. Wat kunt u daar zelf aan doen?

Dat begint bij de aanschaf van een caravan of trekauto. De combinatie is veiliger naarmate de trekauto zwaarder is t.o.v. de caravan. In Duitsland mag onder voorwaarden en na keuring bijvoorbeeld 100 km/u gereden worden met een caravan, maar dan mag het maximaal gewicht van de caravan niet meer zijn dan het leeg (rijklaar) gewicht van de auto.

Een goede belading van de caravan is meer dan alleen zorgen voor voldoende kogeldruk. Goede belading is zelfs nog veel belangrijker dan de feitelijke kogeldruk zelf. Van belang is dat zware zaken zoveel mogelijk dichtbij de as geladen worden. Dat is niet voor elke caravan even gemakkelijk als voorin of achterin juist veel bergruimte onder het vaste bed is, maar toch moet u proberen zo min mogelijk zware zaken helemaal achterin de caravan of in de disselbak op te bergen. Ook niet als u een te hoge of te lage kogeldruk wil compenseren. Een te lage kogeldruk compenseert u dus niet door extra gewicht voorin te leggen maar door het teveel gewicht van achter naar het midden te verplaatsen.

Daarnaast is het van belang de bandenspanning van de auto en caravan op “maximaal” te zetten. D.w.z. voor de auto een bandenspanning aanhouden die voorgeschreven is bij volle belading. Bedenk tenslotte dat u misschien wel harder dan 80 km/u mag rijden maar dat niemand u daartoe verplicht!

Buitenland

Bijna elk land van Europa heeft andere maximale snelheden op autosnelwegen.

Duitsland 80 km/u of met een vergunning 100 km/u
België

120 km/u tenzij de totale combinatie meer MAG wegen dan 3500 kg dan 90 km/u

Luxemburg 90 km/u
Frankrijk 130 km/u tenzij de totale combinatie meer MAG wegen dan 3500 kg dan 110 km/u bij personenauto's en 90 km/u achter bedrijfsauto's
Spanje 80 km/u (caravan <750 kg: 90 km/u)
Zwitserland 80 km/u
Oostenrijk 100 km/u (caravan zwaarder dan auto: 70 km/u)
Italië 80 km/u
Engeland 96 km/u
Scandinavië 80 km/u

Op de website www.caravantrekker.nl staat voor alle Europese landen een exact overzicht van de maximale snelheden en beperkingen met een caravan. Bovendien kunt u ook daar nalezen hoe u aan een vergunning kunt komen om in Duitsland 100 km/u te mogen rijden.

Actueel

Missende auto?
Staat je auto of caravan niet in de lijst? Klik en stuur een email en we zullen (proberen) hem toe te voegen.

Caravan ervaringen
Bevalt jouw caravan en ben je tevreden over de kwaliteit? Wij, en vele anderen, zijn benieuwd naar jouw gebruikerservaring met je caravan.

Aantal berekeningen:
33.965.374Berekening

Kies een auto:


En een caravan:

ARC


Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap