Caravans vaak te groot en te zwaar

Een nieuwe caravan kopen…… Als bruin hem kan trekken, trekt uw auto hem dan ook?

Op de komende Kampeer & Caravan Jaarbeurs (18 t/m 24 september) worden weer heel wat nieuwe caravans aangeschaft. Vaak blijkt pas achteraf dat de caravan eigenlijk te groot en te zwaar is voor de beschikbare trekauto. Om teleurstellingen en onveilige situaties te voorkomen is er een website (www.caravantrekker.nl) waarop de caravanner direct kan bekijken welk ‘formaat’ caravan er goed getrokken kan worden. Via een online berekening wordt een trekkracht- prestatierapport gepresenteerd waarin helder aangegeven wordt of de combinatie veilig is, de combinatie goed mee kan komen met het verkeer en of er met een gerust hart bergachtige gebieden kunnen worden opgezocht. Maar dat is niet het enige, www.caravantrekker.nl staat bol van zaken die van belang zijn voor de (beginnende) caravanner.

Bij de aanschaf van een caravan wordt vaak alleen gekeken naar het maximaal toegestaan trekgewicht van de auto. Zeker zo belangrijk is de gewichtsverhouding tussen auto en caravan en de beschikbare kracht van de motor. De website caravantrekker.nl heeft speciaal voor de beginnende caravanner een gedeelte waarin een objectief en onafhankelijk advies gegeven wordt welk ‘formaat’ caravan op een veilige manier getrokken kan worden. Van belang is namelijk niet alleen het beladen gewicht van de caravan maar ook de breedte en hoogte en (in mindere mate) de stroomlijn. Om teleurstellingen achteraf te voorkomen kan op de website bijvoorbeeld precies berekend worden wat de prestaties zijn van de auto met aangekoppelde caravan.

Trekkrachtberekening

Onder auspiciën van de Nederlandse Caravan Club (NCC) is een computerprogramma ontwikkeld dat met een hoge mate van nauwkeurigheid voorspelt wat de prestaties zijn als achter de auto een caravan wordt aangekoppeld. Niet alleen de prestaties in de bergen (hellingspercentages) worden berekend maar ook de topsnelheden op de vlakke weg en bij het rijden met tegenwind. Daarnaast wordt aangegeven wat de snelheid zal zijn op autobaanhellingen. Zelfs acceleratietijden zijn beschikbaar. Al het cijfermateriaal wordt begeleid door heldere tekst zodat de interpretatie eenvoudig is.

Trekkersscore

Om snel een indruk te krijgen wordt elke combinatie voorzien van een trekkersscore die varieert van 0 tot 5 sterren. Het aantal zegt iets over de rijprestaties van de combinatie. De kleur van de sterren kan variëren van groen (veilig) via oranje naar rood (dan is de caravan eigenlijk te zwaar) en geeft een indicatie over de gewichtsverhouding tussen auto en caravan die voor de verkeersveiligheid van belang is. Daarnaast worden een zestal deelscores gegeven voor o.a. het rijden in de bergen, de kracht in de hoogste versnelling en de topsnelheid, waarmee de gebruiker zelf kan bepalen welke aspecten belangrijk zijn.

In de online database staan inmiddels meer dan 1750 verschillende auto’s, maar staat onverhoopt uw auto er niet bij dan kan via een aanvraagformulier een complete trekautoberekening worden aangevraagd die bestaat uit 7 pagina’s tekst en grafieken. 

www.CARAVANTREKKER.nl

Op de website is nog veel meer achtergrondinformatie te vinden over het trekken van caravans, u kunt bijvoorbeeld met een paar klikjes nagaan wanneer een E-rijbewijs noodzakelijk is en er zijn verslagen van ‘Trekauto van het Jaar’ verkiezingen beschikbaar. Via het forum is persoonlijk advies te vragen aan de makers van de site. De trekauto site is een initiatief van de NCC-leden Menno van der Heijden en Bert Wijnen die beide jarenlange ervaring hebben in het rijden met caravans en is toegankelijk via de url www.caravantrekker.nl en via de website van de Nederlandse Caravan Club www.caravanclub.nl.

 

 

Actueel

Missende auto?
Staat je auto of caravan niet in de lijst? Klik en stuur een email en we zullen (proberen) hem toe te voegen.

Slingeren
Een speciale thema website met slingeren:
- Bekijken
- Begrijpen
- Berekenen

Aantal berekeningen:
33.965.355Berekening

Kies een auto:


En een caravan:

ITBS - Veilig op weg Foto


Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap