Slingeren

Dé angst van veel caravanners is slingeren. Mensen die het meegemaakt hebben vertellen vaak “de hele reis ging het goed en opeens was het gebeurd en lag de boel op z’n kant….”. Het is dan ook lastig om dé oorzaak aan te geven waarom een combinatie (opeens) gaat slingeren. Het is een samenloop van omstandigheden zoals vaak bij ongelukken. Gelukkig zijn wel een aantal maatregelen te nemen om de kans dat het fout gaat te verkleinen en het is goed te weten dat er wel degelijk wat aan te doen is om ongelukken te voorkomen. Angst is dan helemaal niet nodig en u kunt vele veilige kilometers met een caravan rijden.

Kritische snelheid

Elke combinatie heeft een zgn. kritische snelheid, waarbij de van nature aanwezige instabiliteit zo groot is dat demping van de lichte slingerbewegingen niet meer lukt. Het probleem zit hem in het feit dat die kritische snelheid variabel is en plotseling een stuk lager kan liggen. Dat is die samenloop van omstandigheden. Stel de kritische snelheid onder ideale omstandigheden is 140 km/u. U rijdt in de Ardennen met een toegestane 100 km/u. Bergaf neemt ongemerkt de snelheid iets toe, bovendien klapt aan het begin van het viaduct ineens een valwind tegen de caravanwand. U schrikt even van de zuiging van dat hoge busje dat u – onopgemerkt – aan het inhalen is. Uw caravan weegt desondanks niet meer dan het maximaal toegestaan trekgewicht van uw auto. Dan is dit een scenario dat een bijna 100% garantie geeft dat het fout gaat. De caravan begint te slingeren en na drie, vier keer is het gebeurd.

Slingeren voorkomen

Vaak is het maximaal toegestaan trekgewicht van een auto hoger dan het leeggewicht van dezelfde trekauto. Het is dan ook niet verstandig een caravan met het maximaal toegestaan trekgewicht achter uw auto te hangen. Op de NCC website wordt het advies gegeven dat het leeggewicht van de caravan niet meer dan 75% van het leeggewicht van de trekauto zou moeten zijn. Heeft u dus een auto die leeg 1200 kg weegt dan zou uw caravan leeg niet meer mogen wegen dan zo’n 900 kg . De auto heeft dan - als de caravan toch zou gaan slingeren - tenminste voldoende overwicht om niet direct van de weg gedrukt te worden door de caravan. Uiteraard is het niet zo dat een combinatie met een percentage van 80% opeens gevaarlijk is terwijl een combinatie met een gewichtsverhouding van 70% volkomen veilig is.

De belading van de caravan is ook een belangrijke factor, misschien wel de belangrijkste. Omdat een caravan de as in het midden heeft bevindt zich logischerwijs de nodige massa, zelfs als hij leeg is, op de nodige afstand van dat middelpunt. Daarom is er voldoende kogeldruk nodig. Dat houdt hem ‘op zijn plaats’. Vergelijk het maar met een wip. Houdt u aan een kant het kind aan de grond is er geen beweging in te krijgen. Eigenlijk is een kogeldruk van zo'n 7% van het caravangewicht aan te raden dus minimaal 60 a 70 kg . Helaas is dat niet bij elke auto toegestaan, maar voor een veilig rijgedrag toch wel noodzakelijk, zeker bij grotere caravans.

Zware zaken (flessen, blikken, boeken, tentstokken etc.) kunt u het beste zo dicht en zo laag mogelijk op of net voor de as opbergen. De bovenkastjes kunt u vullen met lichte zaken zoals kleding (zakken chips?). De laatste tijd zien we steeds vaker dat fietsen achterop de caravan worden vervoerd. Uit bovenstaande zult u begrijpen dat dit geen goede plaats is! Immers het gewicht zit ver van de as en moet om voldoende kogeldruk te krijgen gecompenseerd worden met nog een gewicht ver van de as aan de tegenoverliggende zijde van de caravan. Uit praktijkproeven van bijvoorbeeld de Duitse ADAC is gebleken dat de stabiliteit enorm afneemt bij het gebruik van een fietsenrek achterop. Overigens kunt u zware spullen ook prima in of op de auto kwijt. Hangt uw auto in zo’n geval erg achterover is het monteren van hulpveren aan te raden.

Veel moderne caravans zijn uitgerust met een stabilisatorkoppeling. Die kan de kritische snelheid inderdaad verhogen. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat als het dan alsnog fout gaat er helemaal niets te redden valt. Het uitgangspunt moet zijn dat een goed beladen combinatie ook zonder stabilisator stabiel is, zonder de geringste horizontale bewegingen. Gaat u op stap, rij dan de eerste (snelweg) kilometers eens met de stabilisator uitgeschakeld (denk er wel om dat de caravan goed aangekoppeld is!). U voelt dan al bij lagere snelheden of de combinatie iets instabiel is. Is dat het geval dan dient de oorzaak gevonden te worden. Ook een voldoende hoge bandenspanning van met name de achterbanden van de auto is een factor die van invloed is. Houdt hiervoor tenminste de spanning aan die voor uw auto geldt bij volle belading.

Slingeren begint altijd bij een te hoge snelheid, alleen is niet aan te geven welke snelheid te hoog is. In Frankrijk is het toegestaan om bijvoorbeeld 130 km/u te rijden. Dat kan veilig in sommige gevallen terwijl de maximaal toegestane snelheid in ons land van 80 km/u al tot gevaarlijke situaties kan leiden (zie kritische snelheid). Een extra gevaar vormen afdalingen bijvoorbeeld op autosnelwegen. Ongemerkt loopt vaak de snelheid op terwijl de stabiliteit (ook ongemerkt) afneemt! Matig dus ALTIJD uw snelheid tijdens afdalingen en negeer de snelheidsbeperkingen die u veel op Franse snelwegen tegenkomt niet! Naar boven rijden kunt u zo snel doen als u wilt, daarbij gaat uw caravan niet slingeren…..

Wat te doen bij slingeren

Als u (iets) te abrupt van rijbaan wisselt zal de caravan altijd (een beetje) kwispelen. Dat is niet erg en kan zelfs geen kwaad als de uitzwaai maar direct gedempt wordt. Strak rechtuit sturen - niet proberen te corrigeren - en gas loslaten is de remedie waarna het kwispelen snel ophoudt.. Wordt echter het uitzwaaien niet direct minder, maar juist erger dan is er maar een remedie: ONMIDDELLIJK HARD REMMEN! Wees in dergelijke situaties niet bang dat er iemand achterop zal vliegen, die heeft namelijk al lang gezien dat u in de problemen zit. Rap snelheid verminderen is dus de enige remedie om de combinatie weer onder de overschreden kritische snelheid te brengen. Ga niet proberen tegen te sturen om de slingering op te vangen, maar blijf strak rechtuit sturen. Gasgeven is wel het laatste wat u in dat geval moet doen.

Heeft uw combinatie last van instabiliteit (licht slingeren - te lang nakwispelen na een stuurbeweging) pas dan de belading en bandenspanning aan met behulp van bovenstaande adviezen en vervolg uw route met een lagere aangepaste snelheid.

Actueel

Slingeren
Een speciale thema website met slingeren:
- Bekijken
- Begrijpen
- Berekenen

De reis een last?
Geef jezelf en je partner meer zelfvertrouwen en reisplezier. Volg een caravancursus Op Maat.
Al v.a. € 169,-

Aantal berekeningen:
33.965.320Berekening

Kies een auto:


En een caravan:

Prima idee: geef een cursus cadeau


Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap