Slingeren

 Het grootste gevaar bij het rijden met een caravan is slingeren. Door u aan een drietal regels te houden kunt u het gevaar minimaliseren:
1) kies een veilige combinatie;
2) belaad de caravan zorgvuldig;
3) pas tijdig de snelheid aan.

Kies een veilige combinatie

Niet elke auto is een even stabiele caravantrekker en niet elke caravan is even stabiel. In de showroom is dat echter heel moeilijk vast te stellen en zelfs tests en reviews van gebruikers geven zijn niet altijd een goede voorspelling voor uw eigen combinatie.

In zijn algemeenheid is te stellen dat positief voor de caravan is:

 • een laag gewicht
 • korte opbouwlengte
 • een lange dissel
 • inrichting waarbij zware onderdelen zo dicht mogelijk bij de as zijn gesitueerd
 • stugge stabiele banden (op voldoende spanning)
 • stabilisatorkoppeling en elektronisch stabiliteitssysteem (ATC/IDC/Leas)

En positief voor de trekauto:

 • een hoog gewicht
 • stabiele wielophanging (stevige vering en spoorvaste banden op voldoende spanning)
 • lange wielbasis
 • een korte achteroversteek
 • ESP bij voorkeur met TSP (Trailer Stability Program).

Als richtlijn geven wij op Caravantrekker.nl het advies dat een beladen caravan nooit zwaarder moet zijn dan het leeggewicht van de trekauto. Heeft uw auto bijvoorbeeld een leeggewicht van 1350 kg, zorg er dan voor dat uw caravan beladen niet meer is dan 1350 kg ook al mag uw auto meer trekken. Het leeggewicht van de caravan moet dan in praktijk  zo'n 250 kg lager zijn dus kies een caravan die leeg zeker niet meer is dan 1100 kg. Wordt het echter uw eerste caravan dan is het verstandig om nog een wat lichter model te kiezen, in dit voorbeeld niet meer dan 1000 kg, waardoor de gewichtsverhouding tussen (lege) auto en (lege) caravan niet meer is dan 75% (op caravantrekker.nl in de adviezen aangeduid met groene sterren).

Het voordeel van een 'zware' trekauto is dat als de caravan toch zou gaan slingeren, de auto meer overwicht heeft en daardoor minder snel van de weg gedrukt wordt door de caravan. Hoe lichter de caravan is t.o.v. de auto hoe beter!

Naast de keuze van de combinatie is ook een juiste keuze van banden en een juiste bandenspanning is van belang. Een voldoende (hoge) bandenspanning van met name de achterbanden van de auto is een factor die van invloed is. Houdt hiervoor tenminste de spanning aan die voor uw auto geldt bij volle belading. Op de caravan geven veelal stugge bestelautobanden (C-banden) het beste weggedrag.

Belaad de combinatie zorgvuldig

De belading van de caravan is misschien wel de belangrijkste factor en die kunt u zelf be´nvloeden. Omdat een caravan de as in het midden heeft bevindt zich logischerwijs de nodige massa, ook als hij leeg is, op de nodige afstand van dat middelpunt. Deze massa die ver van de as verwijderd is, zorgt voor instabiliteit. Is die massa groot geeft dat meer instabiliteit. Daarom moet u bij het beladen er voor zorgen dat u de zwaarste spullen zo dicht mogelijk bij de as opbergt. De bergruimte helemaal voorin en achterin de caravan gebruikt u dan voor de lichtere zaken. Heeft u op deze wijze de caravan beladen dan meet u de kogeldruk. Een kogeldruk van minimaal 5% maar beter 6 ß 7% van het caravangewicht is aan te raden dus meestal tussen de 50 en 75 kg , maar nooit meer dan bij uw combinatie toegestaan is. Komt u op een hele andere kogeldruk uit, dan zult u de belading moeten aanpassen. Dit doet u door gewicht te verplaatsen vanuit de uiteinden van de caravan naar het midden. Om bijvoorbeeld meer kogeldruk te krijgen kunt u dus beter 20 kg van achter naar het midden verplaatsen dan 10 kg van achter helemaal naar voren. Overigens kunt u zware spullen ook prima in of op de auto kwijt.

Pas tijdig de snelheid aan

Slingeren wordt veelal in gang gezet onder invloed van bijvoorbeeld: plotselinge zijwind, zuiging van inhalende bussen en/of vrachtwagens, te veel turbulentie, abrupte stuurbewegingen of bijvoorbeeld oneffenheden in de weg. In alle gavallen is de snelheid bepalend voor de afloop.

Dat wil zeggen zou u langzamer gereden hebben komt de caravan niet of minder in slingering. Lastig is alleen van te voren aan te geven welke snelheid te hoog is. Soms is namelijk de wettelijk toegestane snelheid van 80 km/u veel te hoog en soms zijn veel hogere snelheden nog veilig. De opmerking die veel mensen maken: "Mijn caravan ligt als een blok achter de auto" zegt niets over welke snelheid wel veilig is. Zolang er namelijk geen invloeden van buitenaf zijn gaat het goed. Eigenlijk zal je dus bij diverse snelheden moeten uitproberen hoe stabiel de combinatie is door een stuurbeweging te maken en de demping vast te stellen, maar een dergelijke exercitie is voor de ongeoefende chauffeur op de openbare weg levensgevaarlijk!

Gaat de caravan toch slingeren dan weet u dat uw snelheid te hoog is. Laat dan het gas los en helpt dat niet direct, rem dan onmiddellijk! Wees in dergelijke situaties niet bang dat er iemand achterop zal vliegen, die heeft namelijk al lang gezien dat u in de problemen zit. Snelheid verminderen is de enige mogelijkheid om de combinatie weer in het gareel te krijgen. Ga niet proberen tegen te sturen om de slingering op te vangen, maar blijf strak rechtuit sturen. Deze gehele actie wordt overigens automatisch en veel beter uitgevoerd als de auto is voorzien van ESP dat aangevuld is met TSP (Trailer Stability Program).  Dit systeem signaleert namelijk direct een onbalans van de auto/caravan en probeert dat door kleine gerichte rem ingrepen te corrigeren. Heeft dat niet direct voldoende effect dan remt de hele combinatie automatisch waarbij ook de remlichten aan zullen gaan.

Een extra gevaar vormen afdalingen bijvoorbeeld op autosnelwegen. De stabiliteit neemt namelijk ongemerkt af bij het naar bededen rijden terwijl vaak de snelheid (ook ongemerkt) toeneemt! Matig dus altijd uw snelheid tijdens afdalingen en negeer de snelheidsbeperkingen die u veel op snelwegen tegenkomt niet!

Ook het gebruik van cruise control is niet altijd aan te raden. De reactie om gas los te laten vraagt om een extra handeling (namelijk het uitzetten) en kost daardoor meer tijd dan alleen het loslaten van het gaspedaal. Bovendien denkt u wellicht bij het voelen van een eerste slingering dat die vanzelf wel over zal gaan en gaat u toch net iets later over tot handelen, terwijl gas loslaten bij een eerste slingering min of meer een automatische is, of zou moeten worden.

Actueel

Slingeren
Een speciale thema website met slingeren:
- Bekijken
- Begrijpen
- Berekenen

Trekadviesrapport
Van elke combinatie is een uniek 15 pagina's tellend trekadvies op te vragen met een exacte analyse van een auto en caravan. Bovendien krijg je daarbij persoonlijk advies met antwoorden op je vragen.

Aantal berekeningen:
33.965.353Berekening

Kies een auto:


En een caravan:


Home     Informatie     Berekeningen     Auto's     Caravans     Reviews     Advies     Cursussen     Vragen     Caravantrekker      Zoeken     Sitemap