Caravantrekker Training Center

Home Caravan Workshop Caravantraining OpMaat Caravantrekker.nl Menu

Algemene voorwaarden Caravantrainingen

Algemeen

Door het versturen van het aanmeldingsformulier op de website verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te accepteren. Caravantrainingen vallen onder verantwoordelijkheid Caravantrekker Training Center (Bert Wijnen - KvK 17060753).

Aanmelding

Uw aanmelding is definitief na verzending van de bevestiging van uw aanmelding. U krijgt deze bevestiging vergezeld door een factuur met betalingsaanwijzingen zo spoedig mogelijk per e-mail toegestuurd.

Betaling

Indien het cursusgeld minder dan 125 euro bedraagt, betaalt u de totale cursuskosten direct bij aanmelding. Bedraagt het verschuldigde cursusgeld meer dan 125 euro kunt u volstaan met een aanbetaling van € 75,00 en tenminste 2 weken voor de cursusdatum het restantbedrag. Indien het totaal verschuldigde cursusgeld niet binnen 2 weken voor de cursusdatum door ons is ontvangen vervalt het recht op cursusdeelname, maar blijft de betalingsverplichting ongewijzigd bestaan.

Annulering en wijziging

Caravantrekker Training Center behoudt te allen tijde het recht op grond van bijvoorbeeld onvoldoende deelname, overmacht en/of weersomstandigheden de caravantraining af te gelasten en/of uit te stellen. In geval van overmacht en/of weersomstandigheden kan daar tot 12 uur voor aanvang van de cursus sprake van zijn. In alle gevallen zullen we met u in overleg treden voor alternatieve data of kunt u uw totaal betaalde cursusgeld terugkrijgen. Indien Caravantrekker Training Center de cursus moet annuleren en/of wijzigen heeft u geen recht op een (schade) vergoeding van eventueel gemaakte kosten.

Wilt u de cursus(datum) wijzigen kan dat in overleg kosteloos tot 30 dagen voor de afgesproken datum. Annuleren kan tot 30 dagen voor de cursusdatum onder aftrek van € 25,00 administratiekosten.
Wilt u binnen 30 dagen voor de cursusdatum de cursus annuleren of wijzigen dan bestaat in principe geen recht op restitutie van het cursusgeld, dit ter beoordeling van Caravantrekker Training Center. U dient eventueel zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen wanneer deelname niet kan plaatsvinden vanwege afgelasting door ziekte e.d. uwerzijds. Wel kunt u uw plaats afstaan aan een andere deelnemer. U blijft echter aansprakelijk voor de betaling van de cursus. U staat er tevens voor in dat dat de nieuwe deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit uw aanmelding nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Geen recht op restitutie bestaat als u te laat op de afgesproken locatie verschijnt en/of een deel van de cursus geen doorgang kan vinden doordat de weers- of verkeersomstandigheden het geplande programma niet toelaten (en dit niet van te voren redelijkerwijs verwacht kon worden), en/of door het uitvallen van uw auto en/of caravan, en/of u de cursus voortijdig beëindigt.

Annuleringen en/of wijzigen geschieden uitsluitend persoonlijk via telefoon of via e-mail.

Risico

Bij het rijden met een auto (en caravan) is er altijd een klein risico op schade. Uw instructeur zal u begeleiden en aanwijzingen geven maar kan zeer beperkt ingrijpen en niet alles goed overzien (niet zoals bij een lesauto met dubbele bediening en extra spiegels). Uw instructeur kan slechts in uiterste consequentie u een opdracht geven, aan de handrem trekken of uw stuurrichting beïnvloeden. Deze ingrepen dienen uitsluitend om erger te voorkomen. De gevolgen of het mislukken van die acties zijn nooit aansprakelijk te stellen aan uw instructeur of aan Caravantrekker Training Center.

Sommige praktijkonderdelen kunnen min of meer belastend zijn voor het mechaniek van auto en uw caravan en mogelijk de levensduur daarvan bekorten. Caravantrekker Training Center en haar instructeurs zijn nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Vindt u een bepaalde oefening te risicovol maak dit dan zo snel mogelijk duidelijk aan uw instructeur zodat hij het lesprogramma in overleg kan aanpassen.

Aansprakelijkheid

Alle trainingen rijdt u met uw eigen auto en uw eigen caravan of een door ons ter beschikking gestelde caravan. Indien de geleende caravan aan uw auto gekoppeld is, is deze caravan via uw autoverzekering w.a. (schade aan derden) verzekerd. Eventuele schade aan de bij ons gehuurde caravan is gedekt. Cascoschade aan uw eigen caravan is uw eigen verantwoordelijkheid. Een inzittendenverzekering is aan te raden.

U bent als deelnemer tijdens een caravantraining te allen tijde zelf als (juridisch) bestuurder verantwoordelijk voor uw verkeersgedrag en de consequenties daarvan. Bovendien wordt van u verwacht dat u zelfstandig verkeerssituaties kunt beoordelen. Een van de grondbeginselen in het verkeer is dat u altijd uw snelheid moet aanpassen aan de omstandigheden. Tijdens het rijden op smalle of onoverzichtelijke wegen is (beperking van de) snelheid essentieel. U moet kunnen stoppen als de doorgang (vanwege een tegenligger bijvoorbeeld) wordt geblokkeerd. Uiteraard kan uw instructeur u daar op wijzen, maar u bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij uiteraard de instructeur grove dan wel aantoonbare nalatigheid verweten kan worden. Dit is echter nooit het geval als uw instructeur een ingreep doet of u een opdracht geeft om uw snelheid aan te passen.

Caravantrekker Training Center en hun instructeurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade voortvloeiend uit de activiteiten anders dan ten gevolge van grove dan wel aantoonbare nalatigheid.

Verkeersboetes, rijbewijs, autoverzekering

Aangezien u zelf verantwoordelijk bent voor uw gedrag in het verkeer zijn eventuele verkeersboetes voor uw rekening. Ook als die naderhand binnenkomen op het kenteken van de leencaravan op het moment dat die aan uw auto gekoppeld was. Dit geldt ook voor het voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld de geldigheid van uw rijbewijs, verplichte verzekering en maximaal trekgewicht van uw auto.

Om met de betreffende leencaravan te rijden op de openbare weg moet uw auto een minimaal toegestaan trekgewicht hebben van 1200 kg. Indien u alleen een rijbewijs B (zonder E) heeft en u met deze leencaravan op de openbare weg gaat rijden mag de maximaal toegestane massa van uw auto niet meer zijn dan 2000 kg.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht of opmerking heeft over een gevolgde of te volgen caravantraining meldt u deze zo spoedig bij uw instructeur. In eerste instantie zal hij trachten de eventuele onvrede weg te nemen. Komt u daar onvoldoende uit kunt u uw klacht per e-mail (info@caravantrekker.nl) binnen 2 weken doorgeven aan de directie van Caravantrekker Training Center. De directie zal binnen 2 weken na ontvangst met u in contact treden om een oplossing te zoeken. Eventuele honorering van een klacht heeft geen gevolgen voor de begrenzing van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in deze voorwaarden.

Intellectueel eigendom

U bent niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Caravantrekker Training Center het cursusmateriaal en/of de gevolgde oefeningen op enigerlei wijze aan derden af te staan of te geven.

Corona

In verband met COVID-19 volgen wij de richtlijnen van de overheid. Die zijn nu versoepeld.

Edoch, Uw instructeur is al geruime tijd via de QR app (nog) te controleren en incl. booster(s) dubbel gevaccineerd. We stellen als voorwaarde dat u 'gewoon' virusvrij bent. Dus gevaccineerd, Corona gehad, getest etc.

Dus: We laten ons leiden door ons gezond verstand... Dat houdt in: bij klachten laten we ons testen (ook na gevaccineerd te zijn geweest) en we blijven vervolgens thuis indien positief. Wij hebben dan overleg met elkaar over de situatie en besluiten eventueel tot uitstel. Dat lossen we op, dat uitstel! Een verkoudheidje is dat pas als u zich heeft getest! Te beginnen met bijv. een zelftest.

Deze maatregelen gelden in mindere mate voor de Workshops, aangezien uw instructeur zich dan nooit in uw auto begeeft.

Voor vragen neem contact op met Bert:

Mail bert@caravantrekker.nl of bel +31 (0)6 - 16 78 63 60


Ga naar

© 2004-2024 Caravantrekker Training Center