Caravantrekker.nl

Stabiliteit berekenen

Caravantrekker heeft een 'model' ontwikkeld waarmee je de invloed van belading en gewicht kan berekenen. Door de belading, gewichten en afmetingen te variëren is het verschil te zien.

Stabiliteit berekenen

Toch even eerst wat uitleg

Aan de hand van ingevoerde gegevens berekenen we de krachten die er spelen op het moment dat de caravan aan het slingeren is. Dit drukken we uit in een percentage. Dit percentage geeft de kans aan, dat de combinatie onbeheersbaar wordt als die heftig aan het slingeren is.

Het percentage zegt weinig over het stabiel aanvoelen onder normale omstandigheden waarbij van slingeren nog geen sprake is. Een combinatie met een hoog percentage kan onder gunstige omstandigheden heel goed aanvoelen. Maar na een stuurbeweging of windvlaag zijn de fysieke krachten die berekend worden zo groot dat de caravan toch gevaarlijk blijft slingeren en niet uit zich zelf meer stabiliseert. Zonder tijdig en op de juiste manier ingrijpen, kan de situatie dan onbeheersbaar worden.Bij een laag percentage zal de caravan eerder en gemakkelijker stabiliseren na een pendelbeweging dan bij een hoog percentage. Het percentage is geen absolute waarde maar bruikbaar om verschillende combinaties, beladingen en snelheden met elkaar te vergelijken!

Gewicht van auto en caravan

Als je de kentekens weet van je auto en caravan dan kan je die hieronder al invullen. Weet je geen kenteken dan kan je straks het rijklaargewicht van de auto invullen en tevens alle andere gewichten en gegevens.

Meer gegevens

De 'dissellengte' is een belangrijke factor in de berekening. Dit is de afstand tussen de as en de koppeling van de caravan. We berekenen die door de helft van de opbouwlengte af te trekken van de totaallengte. Pas eventueel de opbouwlengte aan als blijkt dat deze afstand niet overeenkomt met de werkelijke waarde. Heb je een caravankenteken ingevuld dat wordt die meestal automatisch goed berekend.

Weet je de kogeldruk van de (lege) caravan dan kan je die aanpassen. Is de kogeldruk van de beladen caravan wel bekend ook dan kan je die aanpassen naar de werkelijke waarde.

Auto beoordelen

Het gewicht van de auto is de belangrijkste factor maar ook de wielbasis en de achteroversteek (de lengte tussen de achteras en de kogel) heeft invloed. Hiervoor kan je een correctie toepassen aan de hand van onderstaande waarden:

 Wielbasisen/ofAchteroversteek
Uitmuntend> 2,90 men< 1,00 m
Goed> 2,90 mof< 1,00 m
Matig< 2,60 mof> 1,30 m
Slecht< 2,60 men> 1,30 m


Belading verdelen

Vul eerst het aantal personen in die in de auto zitten. Bij de belading kan je extra bagage aan de auto toevoegen. In de caravan kan je alle belading inclusief de accessoires zoals airco's, movers, cassette luifels etc. toevoegen door het gewicht een plaats in de caravan te geven.

Ook de gewone belading zoals gasflessen, reservewiel, voortent etc. moeten naast de persoonlijke uitrusting een plekje krijgen. Fietsen zijn uiteraard voor- en achterop te plaatsen maar kan je die ook (wellicht beter) bij de belading van de auto te rekenen (kogeldruk reken je niet bij de auto!).Verschil tussen caravans

In dit model wordt uitgegaan van een 'standaard' caravan waarbij de inrichting gelijkmatig verdeeld is tussen voor- en achterin. Denk daarbij aan de indeling en aan zware onderdelen zoals de koelkast, accu, airco etc. Caravans met een eindkeuken hebben bijvoorbeeld meer gewicht achterin dan een caravan met alleen een leeg bed. Je zou dit kunnen corrigeren door het gewicht van de belading wat aan te passen. Bijvoorbeeld door het totale leeggewicht wat lager te maken en datzelfde gewicht extra achterin toe te voegen. Denk er ook aan om de kogeldruk van de lege caravan en de dissellengte eventueel aan te passen.Trek de juiste conclusies

Het model geeft vooral aan wat de effecten zijn als met de belading wordt gevarieerd onder verschillende omstandigheden. De uitkomst is niets anders dan een kansberekening, namelijk dat de kans groter of kleiner wordt op een goede afloop als de caravan door een externe oorzaak zou gaan slingeren.

Start berekening

Als het kenteken bekend is kan je dat invullen en anders vul je na start van de berekening zelf de gewichten in.
Auto
Caravan
 

Trekadvies

Selecteer eerst een auto voor een trekkrachtberekening.


Wat mag ik trekken?

Check wat je wettelijk mag trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Advertenties?

Caravantrekker zonder advertenties? Lees hoe dat kan en wat de voorwaarden zijn.

Top 25

Met welke auto's en caravans worden de meeste berekeningen gemaakt?

Review Caravantrekker

Laat een review achter op Google over het gebruik van Caravantrekker.


 

Lees ook:

In welke versnelling?

Bandenspanning

Caravan (te?) zwaar

 

©2023 Caravantrekker