Caravantrekker.nl

Caravantrekker.nl Blogs Informatie Tests Reviews Advies Vragen Menu

Maximaal gewicht caravan

Overbelading is een veel voorkomend probleem bij politiecontroles. De oorzaak is vaak dat het werkelijk leeggewicht van de caravan veel hoger is dan men denkt.

Bij bestaande caravans staat dit op de kentekencard (massa rijklaar G). Ook via de website van de RDW is het gewicht op te vragen. Bij nieuwe caravans moet je op de gegevens in de folder vertrouwen. Het beste is altijd om zelf de lege caravan te (laten) wegen.

Wat de caravan maximaal mag wegen staat op het kenteken onder toegestane maximale massa (F.2). Meestal is dit gelijk aan de massa genoemd onder F.1 maar niet altijd. Is de massa onder F.1 hoger dan kan je dit eenvoudig laten aanpassen via de RDW.

controle caravanLeeg of rijklaargewicht

Hoeveel je lege caravan in het echt weegt is nooit helemaal duidelijk. Bij oudere caravans (van voor 1995) is het gewicht van de  koelkast en de kachel (>50 kg) niet meegenomen. Maar ook bij nieuwere caravans zijn zaken die jij als vanzelfsprekend vindt zoals bijvoorbeeld een opstapje, reservewiel, krik of extra optiepakketten en accessoires niet meegenomen in het gewicht zoals dat in de folder of zelfs op het kenteken staat.

De hoeveelheid bagage die je kan meenemen is dus niet automatisch het verschil tussen wat de caravan mag wegen (F.2) en wat die leeg weegt (G). De enige manier om daar wel achter te komen is dus om de caravan zelf te (laten) wegen!

Bedenk ook dat de caravan bij de type goedkeuring onder ideale omstandigheden is gewogen en dat vaak door vocht deze in de praktijk zwaarder is. Bovendien mag er een marge van 5% zitten tussen het opgegeven leeggewicht en het werkelijk leeggewicht. De ervaring leert dat soms een caravan wel eens 100 kg zwaarder is dan men denkt.

Asdruk = gewicht caravan!

Een veel gestelde vraag is of de kogeldruk nu bij het laadvermogen van de caravan opgeteld mag worden? Dat mag volgens de Nederlandse wetgeving inderdaad. Het maximum gewicht van de caravan wordt immers bepaald via de aslast als er een positieve kogeldruk is. De kogeldruk komt wel bij het gewicht van de auto.

Op het typeplaatje van de caravan is het (technisch) maximaal toegestaan gewicht van de caravan af te lezen.

Het typeplaatje op de as geeft alleen het maximaal technisch draagvermogen aan van de as, niet van de caravan!

Zo staat het in de wet:

Artikel 5.18.17c

1. Indien voor een aanhangwagen een kentekencard of een kentekenbewijs is afgegeven, mag de op dit kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximummassa niet worden overschreden of mag de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand, uitgezonderd de aslasten van een niet autonome aanhangwagen, niet meer bedragen dan de vermelde toegestane maximummassa. Bij middenasaanhangwagens en opleggers mag de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand in combinatie met een positieve last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand, niet meer bedragen dan de toegestane maximummassa.

3. Indien van een aanhangwagen de toegestane maximummassa niet met behulp van het eerste en tweede lid kan worden vastgesteld, geldt voor deze aanhangwagen een toegestane maximummassa van 750 kg.

Artikel 5.18.17f

1. De in het kentekenregister vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling van een aanhangwagen mag niet worden overschreden.

2. Indien van een middenasaanhangwagen in het kentekenregister de in het eerste lid bedoelde waarde niet is vermeld dan wel indien de middenasaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd mag de toegestane last onder de koppeling:
a. alleen in neerwaartse richting zijn gericht;
b. niet meer bedragen dan voor het voertuig opgegeven technisch toegestane maximumlast onder de koppeling;
c. niet meer bedragen dan 10,0% van de technisch toegestane maximummassa van de aanhangwagen en niet meer dan 1.000 kg, en
d. niet minder bedragen dan 1,0% van de technisch toegestane maximummassa van de aanhangwagen, doch de last behoeft niet meer te bedragen dan 50 kg.

 

Aanpassen maximaal gewicht

Verhoging van het laadvermogen is zelden mogelijk. Zelfs als een caravan bijvoorbeeld al een zwaardere as heeft (volgens het typeplaatje op de as) dan het maximaal toegestaan gewicht. Een herkeuring bij de RDW heeft in zo'n geval alleen zin als je in het bezit kan komen van een schriftelijke verklaring van de fabrikant dat de betreffende caravan geschikt is voor een hoger gewicht. Zonder medewerking van de dealer/importeur is het praktisch onmogelijk om een hoger toegestaan gewicht op het kenteken te krijgen.

Aanpassen van het laadvermogen naar een lagere waarde omdat je met alleen een B-rijbewijs de caravan wil trekken is geen probleem. Dat kan voor ongeveer 60 euro geregeld worden via de RDW. Ook het later weer terug verhogen naar de oude hogere maximaal toegestane waarde kan via de RDW eenvoudig.

Lees ook:

 

Trekadvies


Wat mag ik trekken?

Vul je kenteken in en check wat je mag en kan trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Slingeren

Waarom gaat een caravan slingeren? Een uitgebreid artikel over alle aspecten die van invloed zijn over het slingeren van de combinatie.

Bandenspanning

Hoe hoog moet de bandenspanning van mijn caravan zijn? Bekijk het in de Bandenspanningscalculator.

Een nieuw Blog

Er is nog zo veel te vertellen over caravannen dat Caravantrekker gaat Bloggen!


 

Veel gelezen

Rijbewijs B of BE
Maximaal trekgewicht
Caravanbanden en bandenspanning
Slingeren
Fietsen mee

 

 

© 2004-2018 Caravantrekker