Caravantrekker.nl

Maximaal gewicht caravan

Overbelading is een veel voorkomend probleem bij politiecontroles. De oorzaak is vaak dat het werkelijk leeggewicht van de caravan veel hoger is dan men denkt.

Maximaal gewicht caravan

Bij bestaande caravans staat dit op de kentekencard (massa rijklaar G). Ook via de website van de RDW is het gewicht op te vragen. Bij nieuwe caravans moet je op de gegevens in de folder vertrouwen. Het beste is altijd om zelf de lege caravan te (laten) wegen.

Wat de caravan maximaal mag wegen staat op het kenteken onder toegestane maximale massa (F.2). Meestal is dit gelijk aan de massa genoemd onder F.1 maar niet altijd. Is de massa onder F.1 hoger dan kan je dit eenvoudig laten aanpassen via de RDW.Leeg of rijklaargewicht

Hoeveel je lege caravan in het echt weegt is nooit helemaal duidelijk. Bij oudere caravans (van voor 1995) is het gewicht van de koelkast en de kachel (al snel 50 kg) niet meegenomen.

Maar ook bij nieuwere caravans zijn zaken die jij als vanzelfsprekend vindt zoals bijvoorbeeld een opstapje, reservewiel, krik of extra optiepakketten en accessoires niet meegenomen in het gewicht zoals dat in de folder of zelfs op het kenteken staat.De hoeveelheid bagage die je kan meenemen is dus niet automatisch het verschil tussen wat de caravan mag wegen (F.2) en wat die leeg weegt (G). De enige manier om daar wel achter te komen is dus om de caravan zelf te (laten) wegen!

Bedenk ook dat de caravan bij de type goedkeuring onder ideale omstandigheden is gewogen en dat vaak door vocht deze in de praktijk zwaarder is. Bovendien mag er een marge van 5% zitten tussen het opgegeven leeggewicht en het werkelijk leeggewicht. De ervaring leert dat soms een caravan wel eens 100 kg zwaarder is dan men denkt.

Asdruk & gewicht caravan

Een veel gestelde vraag is of de kogeldruk nu bij het laadvermogen van de caravan opgeteld mag worden?

Volgens de Nederlandse wetgeving geldt bij een controle dat het gewicht alleen uit de asdruk bestaat, dus zonder kogeldruk. Het maximum gewicht van de caravan onderweg wordt immers bepaald door de som van de aslasten als er een positieve kogeldruk is. De kogeldruk zelf wordt daarbij niet meegerekend bij het gewicht van de caravan maar komt bij het gewicht van de auto. Maar let op, voor het maximaal gewicht van de caravan zelf (dus ook het laadvermogen van de caravan) kan deze wetgeving in het buitenland anders zijn dan in Nederland. Veiliger is het dus om de totale caravan niet zwaarder te beladen dan het maximum.Op het typeplaatje van de caravan is het (technisch) maximaal toegestaan gewicht van de hele caravan, de kogeldruk en de maximale asdruk af te lezen.Het typeplaatje op de as geeft alleen het maximaal technisch draagvermogen aan van de as, niet van de caravan!

RDW

De gewichten zoals de RDW ze heeft geregistreerd zijn bepalend. Ook het maximaal gewicht dat de as mag dragen is apart opgenomen. Meestal is dit gelijk aan het maximaal gewicht van de hele caravan, maar niet altijd. Zoek de gegevens van je eigen caravan maar eens op.

Is het maximaal gewicht van de as lager dan het totaal toegestaan gewicht van de caravan dan mag het asgewicht uiteraard niet overschreden worden.

Zo staat het in de wet:

Afdeling 18. Gebruikseisen: Artikel 5.18.17c

1. Indien voor een aanhangwagen een kentekencard of een kentekenbewijs is afgegeven, mag de op dit kentekenbewijs of de in het kentekenregister vermelde toegestane maximummassa niet worden overschreden of mag de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand, uitgezonderd de aslasten van een niet autonome aanhangwagen, niet meer bedragen dan de vermelde toegestane maximummassa. Bij middenasaanhangwagens en opleggers mag de som van de aslasten van het voertuig in beladen toestand in combinatie met een positieve last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand, niet meer bedragen dan de toegestane maximummassa.
3. Indien van een aanhangwagen de toegestane maximummassa niet met behulp van het eerste en tweede lid kan worden vastgesteld, geldt voor deze aanhangwagen een toegestane maximummassa van 750 kg.

Artikel 5.18.17f

1. De in het kentekenregister vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling van een aanhangwagen mag niet worden overschreden.
2. Indien van een middenasaanhangwagen in het kentekenregister de in het eerste lid bedoelde waarde niet is vermeld dan wel indien de middenasaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd mag de toegestane last onder de koppeling:
a. alleen in neerwaartse richting zijn gericht;
b. niet meer bedragen dan voor het voertuig opgegeven technisch toegestane maximumlast onder de koppeling;
c. niet meer bedragen dan 10,0% van de technisch toegestane maximummassa van de aanhangwagen en niet meer dan 1.000 kg, en
d. niet minder bedragen dan 1,0% van de technisch toegestane maximummassa van de aanhangwagen, doch de last behoeft niet meer te bedragen dan 50 kg.


Aanpassen maximaal gewicht

Verhoging van het laadvermogen is zelden mogelijk. Zelfs als een caravan bijvoorbeeld al een zwaardere as heeft (volgens het typeplaatje op de as) dan het maximaal toegestaan gewicht. Een herkeuring bij de RDW heeft in zo'n geval alleen zin als je in het bezit kan komen van een schriftelijke verklaring van de fabrikant dat de betreffende caravan geschikt is voor een hoger gewicht. Zonder medewerking van de dealer/importeur is het praktisch onmogelijk om een hoger toegestaan gewicht op het kenteken te krijgen.Aanpassen van het laadvermogen naar een lagere waarde omdat je met alleen een B-rijbewijs de caravan wil trekken is geen probleem. Dat kan voor ongeveer 60 euro geregeld worden via de RDW. Ook het later weer terug verhogen naar de oude hogere maximaal toegestane waarde kan via de RDW eenvoudig.


 

Trekadvies

Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.

Optioneel

Wat mag ik trekken?

Check wat je wettelijk mag trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Review Caravantrekker

Laat een review achter op Google over het gebruik van Caravantrekker.

Uitgebreid advies

Voor een goed advies zijn meer woorden nodig dan op een enkele webpagina past. Download daarom het unieke 30 pagina's tellende Trekrapport met een grondige analyse van de prestaties van je auto met caravan.

Cursussen

Een goede combinatie is belangrijk. Maar er goed mee om kunnen gaan is misschien nog wel belangrijker! Bert van het Caravantrekker Training Center geeft een aantal trainingen en cursussen.


 

Lees ook:

Caravan (te?) zwaar

Genuanceerd advies

Wet- en regelgeving

 

Geef je zelf vertrouwen!

Een goede combinatie is belangrijk maar er goed mee om kunnen gaan is misschien nog wel belangrijker!

Volg een cursus bij Bert (Caravantrekker Trainingscentrum) en ga zonder stress op stap met de caravan.

 

©2024 Caravantrekker