Caravantrekker.nl

Caravantrekker.nl Informatie Blogs Tests Reviews Advies Vragen Menu

Diesel in de ban

Menno vraagt op 28 February 2018 om 00:07:

De diesel krijgt het in Duitsland steeds moeilijker waardoor de prijzen van diesels dalen. Vervelend voor de betrokkenen maar voor Carvantrekkers die particulier een auto moeten kopen goed nieuws. Het aanbod goede trekkers neemt dus toe voor lagere prijzen. Binnenkort kan je dus prima een diesel uit Duitsland halen want zeg nu zelf, hoe vaak rij je met de auto Duitse binnensteden in als er smog is?

Naar laatste bijdrage

Reacties:

Kees antwoordt op 28 February 2018 om 08:45:

Vraag mij dan wel af hoe lang je dan plezier hebt van je goedkope diesel.
Die milieuwetwaanzin stopt natuurlijk niet bij enige grens. Zeker niet nu in Dld. de milieulobby die grote 'overwinning' heeft gescoort waardoor aangespoort.
Daarbij speelt het de overheid in de hand want die wil ons massaal de EV in hebben. Je kunt je afvragen of dat in Dld. ook niet heeft meegespeelt.
Het zal dus niet lang duren voordat je in Nld. ook tegen milieu muren aanloopt met je goedkope diesel.


Jan@ antwoordt op 28 February 2018 om 09:34:

Met dank aan de VAG groep, die heeft de alarmbellen echt laten rinkelen.


Louis antwoordt op 28 February 2018 om 11:10:

Goed nieuws ?
Zolang je niet verder dan een paar jaar kijkt misschien .
En daarna de hele (domme, zo was het toch ?) hybride discussie weer verder voeren waar qua energiebron niet kritisch over nagedacht mag worden.
Zulk goed nieuws is dit diesel in de ban spelletje niet....


Jan Teepe antwoordt op 28 February 2018 om 11:17:

Dat kan nog leuk worden met het openbaar vervoer in deze Duitse steden. Het lijkt mij stug dat alle stadsbussen met Euro 6 motoren uitgerust zijn. Ik heb zelf meegemaakt, dat Berlijn opeens alleen met een groene sticker ingereden mocht worden. Dat heeft toentertijd 3 weken geduurd, toen werd het (tijdelijk) teruggedraaid omdat het openbaar vervoer gehalveerd was en reisorganisaties met toerbussen onthand waren. Dus afwachten maar. En wat ons caravantrekkers betreft, het goede nieuws is, dat Euro 6 dieselmotoren dus schijnbaar zo schoon zijn, dat deze niet onder de "Diesel in de ban" maatregelen vallen. En zoals Menno al opgemerkt heeft, wanneer komen wij met onze combinaties in milieuzones terecht? Geen camping te vinden in de milieuzone en als je vanaf de camping een stad in wilt, dan kan je dat toch doen met openbaar vervoer en/of de fiets.


Sjef Bertens antwoordt op 28 February 2018 om 11:49:

Beste Menno,

Niet zo lang geleden schreef je dit:

Toename van NOx is nog schadelijker. Het is maar goed dat men dit niet meet bij het rijden met een caravan.

Vooral diesels produceren een hoog percentage NOx dus uit dat oogpunt is het niet verwonderlijk en ook niet kwalijk dat deze maatregelen genomen worden.
Blijft wel overeind dat je gelijk hebt met je stelling.


Ronny antwoordt op 28 February 2018 om 17:31:

Wie houdt wie voor de gek?
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/milieu/luchtvervuiling-neemt-net-toe-na-invoering-lage-emissiezone-in-antwerpen~a7f79496/


Kees antwoordt op 01 March 2018 om 00:04:

Elektriciteit is evenals waterstof slechts een energiedrager en zal nooit de plek van een energiebron als aardolie (benzine/diesel) in kunnen nemen. Het fabriceren van een energiedrager kost energie en maakt het daardoor onrendabeler dan rechtstreekse benutting van de (zelfde) energiebron. De opslag en transport vormt voor deze energiedragers hét probleem. De batterij lijkt momenteel en voor de nabije toekomst het beste middel te zijn. Voor waterstof zijn er alleen maar problemen en elke oplossing voor een probleem zorgt voor nog meer problemen.
Het produceren, onderhouden en ontwikkelen van voertuigen op 'duurzame energie' is geen enkel probleem en fabrikanten strijden om het meest vooruitstrevende voertuig te kunnen produceren. Al deze vooruitstrevendheid is slechts marketing. De feitelijke 'oplossing' ligt niet in het voertuig maar in de infrastructuur voor dergelijke energie.
Voor de batterij lijkt die feitelijker dan die voor waterstof. Al zijn ze allemaal minder en problematischer dan die voor het fijnmazige voor fossiele brandstoffen, de bron.

Het domme is erin te geloven dat de EV dé oplossing is voor het milieu en het energieprobleem. Dat is het nog lang niet, verre van.
De hybride kan daar echter wél in bijdragen omdat deze de mogelijkheid van energieterugwinning kan combineren met de efficientere verbrandingsmotor. Het dient daarvoor echter een parallele hybride (Prius) te zijn en geen seriële zoals bv de Outlander PHEV.
De parallel hybride kan energie terugwinnen uit de afvalverliezen van het voertuig en op die manier meer kilometers uit de brandstof halen dan alleen een verbrandingsmotor.
Een serie hybride is eigenlijk alleen maar bezig om (omzetting) verlies op verlies te stapelen en daarmee een slechter rendement dan een verbrandingsmotor te bewerkstelligen. Hierdoor worden er minder kilometers gereden dan met een verbrandingsmotor. Dit kan enigzins gecamoufleerd worden in het stedelijk gebruik omdat het aandeel teruggewonnen (rem)energie groter zal zijn.
Een domme discussie? Ik denk het niet als je de verschillen goed uit elkaar weet te houden. Appels bij appels dus.


Ale Kok antwoordt op 01 March 2018 om 09:42:

@Ronny.
Beetje suggestieve posting.
Maar als je het artikel doorleest en dus niet alleen de kop wordt e.e.a. vrij duidelijk verklaard.

Over diesels.
De stikstofoxide die uit diesels komt is voor de mens veel schadelijker dan de kooldioxide die uit benzinemotoren komt.
De aandacht is heel lang gericht geweest op de global warming waardoor NOx geen aandacht kreeg. Daarvan profiteerden de dieselautofabrikanten.
Langzamerhand is de schadelijkheid van de NOX doorgedrongen, dat viel verkeerd bij de nogal aan diesels gehechte Duitsers en hun auto-industrie.
Daarom is er van die zijde zo zwaar gelobbyd tegen maatregelen die voor schonere diesels en lucht zouden zorgen.
De NOx is best wel terug te dringen, maar dat kost veel, qua aanschafprijs, onderhoudskosten en brandstof waardoor het voordeel van de diesels t.o.v. benzinemotoren verdwijnt.
Dat is de reden waarom er zo gesjoemeld is met diesels, de autokoper koopt geen diesel als de benzinemotor uiteindelijk goedkoper blijkt.
Ook in Nederland zal de (oudere) diesel steeds verder aan banden worden gelegd al zullen er behoorlijk veel ontheffingen moeten worden verstrekt, denk alleen maar aan utiliteitsvoertuigen zoals brandweerwagens en dergelijke die een lange levensduur hebben.


Sjef Bertens antwoordt op 01 March 2018 om 10:48:

Beste Kees en Ale,

Goede informatie die hopelijk tot nadenken dwingt.
Jammer genoeg wordt te vaak de realiteit niet onder ogen gezien.


Frans antwoordt op 01 March 2018 om 11:19:

Die realiteit is dat de diesel ook in Nederland in de ban gaat, maar dat desondanks voor veel gebruikspatronen het voorlopig nog steeds een aantrekkelijke optie is, zeker als ze als occasion voordelig in Duitsland zijn aan te schaffen. Hoe het fiscaal verder gaat blijft onzeker, maar dat geldt ook voor de hybriden en voor gas- en benzineauto’s.

De realiteit is ook dat er steeds meer prima alternatieven voor de diesel als caravantrekker op de markt komen, die het afscheid van de diesel heel acceptabel maken.


TheoS antwoordt op 01 March 2018 om 15:21:

@Kees,
Elektriciteit is evenals waterstof slechts een energiedrager en zal nooit de plek van een energiebron als aardolie (benzine/diesel) in kunnen nemen.

Ook aardolie, kolen en gas zijn energiedragers. Ze zijn als zodanig door de natuur en niet door ingrijpen van de mens geproduceerd.
Het gebruik hiervan door de mens kost ook zeer veel energie. Denk aan het delven, het gereed maken voor gebruik (bv. raffinage) en transport. Dan heb ik het nog niet over het opruimen van de rotzooi die zij nog al eens veroorzaken.

Rendabeler dan het gebruik van elektriciteit? dat hangt er maar van af hoe de elektriciteit wordt geproduceerd. Waterkrachtcentrales bv. kunnen zeer efficiënt energie produceren.

Het ontwikkelen enz. van het gebruik van duurzame energie slechts marketing? Dat geloof je zelf toch niet!
Aan het begrip "duurzaam" zijn tenminste twee aspecten verbonden: het belast de omgeving niet of nauwelijks en het is min of meer een oneindige bron.
Feitelijk zijn gas, kolen en aardolie energiedragers. Zon, water en wind zijn geen energiedragers, maar energiebronnen.
Waar het om gaat is dat we steeds verder komen met het ontwikkelen van methodes om het omzetten en bewaren van de energie van water, wind en zon duurzamer te maken. Daarin zie je geweldige ontwikkelingen.
De diesel, benzine, het gas en de kolen voor energie hebben echt hun langste tijd gehad. Als dat niet zo zou zijn, zouden we echt in de kou komen te staan, want dan komt er een moment dat ze op zijn. Het zijn geen bronnen, maar drager.
Uiteraard komt er ook een einde aan de zon als de uiteindelijk bron. Dan bestaat de aarde echter niet meer.


TheoS antwoordt op 01 March 2018 om 15:27:

Nog een aanvulling: ook aardwarmte hoort bij de duurzame bronnen.


Louis antwoordt op 01 March 2018 om 16:44:

Ik denk dat Kees met marketing bedoeld wat er vaker gaande blijkt op dit vlak Theo .
Het gaat dan om het middel duurzaam "te vermarkten" als misbruikte inkomstenbron, maar niet als werkelijk nuttig voor het probleem in het algemeen .
Zo'n modewoord als "duurzaam" vinden we helaas op allerlei producten terug waardoor het aan kracht af....en aan cynisme toeneemt.
Veel artikelen zijn zogenaamd duurzaam omdat er aan (veel teveel) onpraktische en vaak ook nog energie vretende voorwaarden moet worden voldaan waardoor het nut geheel verdampt.
Neem de miljarden recyclebare meeneem koffiebekers (met plastic deksels) die overal weggegooid, niet hergebruikt maar domweg verbrand worden.
Eerst energie misbruiken om ze te produceren, vervolgens overal ophalen/opruimen met (diesel) wagens om daarna weer d.m.v. energiemisbruik verbrand i.p.v. gerecycled te worden.
Drink de koffie nu eens gewoon op waar je het koopt en uit een kopje....dat is duurzaam
De veel te gunstige verbruikscijfers van diverse ev's en het omzeilen en verzwijgen van de min kanten zijn dan ook zo'n marketing dingetje.
Wáár komt de benodigde energie vandaan....dát is de énige te beantwoorden vraag als het om duurzaam gaat.
Heel de (duurzaam marketing) rest doet er totaal niet toe.
Lukt dit door gebruik te maken van de door jou genoemde bronnen, dán zijn we er pas, en mag het duurzaam heten.
Energie stoppen in de techniek is aardig, maar geen bijzonder moeilijke opgave waar voor geapplaudisseerd zou moeten worden zoals nu het geval is....het geniale zit hem pas in degenen die het probleem van de energiegever oplossen.
Tot die tijd hebben we helaas totaal niets, noppes, nada....


TheoS antwoordt op 01 March 2018 om 17:34:

@Louis,
Vaak worden inderdaad begrippen te pas en te onpas gebruikt. Commercieel krijgen zaken nog wel eens een label, terwijl ze dat label niet verdienen.

Soms hebben we discussies over iets, waarbij als we eerst zouden vaststellen wat we onder het begrip verstaan, we het met elkaar eens zouden zijn. Ook het omgekeerde komt voor.
Het begrip duurzaam heb ik daarom ingekaderd. Daarop heb ik mijn betoog gebaseerd.
Met Kees ben ik het eens dat door fabrikanten het begrip duurzaam ten onrechte om commerciële redenen wordt misbruikt. Dat doet echter niets af aan hetgeen het begrip duurzaam inhoudt.

Op een aantal punten ben ik het volledig oneens met de kern van hetgeen hij schrijft. Zijn technische en analytische inbreng waardeer ik als regel zeer. Dat geldt niet bepaald voor wat hij hier betoogt.


Jan Teepe antwoordt op 01 March 2018 om 17:52:

Wat mij zo opvalt is, dat de zgn. voordelen van het terugwinnen van energie alleen toegeëigend worden aan van extra accu capaciteit ter voortbeweging voorziene voertuigen. En dan blijft die terugwinning eigenlijk beperkt tot afremming energie. Dit kan natuurlijk ook bij gewone verbranding voertuigen. Haal- of ontkoppel de dynamo van dit soort voertuigen en je haalt dezelfde energie terugwinning en/of verbruiksvermindering. De derde wet van Newton heeft het over actie en reactie. In wezen dus, daar waar je actie op uitvoert, krijg je een tegenreactie van datgene waar je de actie op uitvoert. As je daar ver op in gaat, dan zou het eigenlijk zo zijn, dat energie nooit verloren zou hoeven te gaan, mits je de tegenreactie zou kunnen omzetten in reactie = energie. Denk bijv. maar eens aan de luchtweerstand. Er wordt heel veel geïnvesteerd in vermindering van de luchtweerstand van voertuigen. Het zou wellicht beter zijn, als je deze luchtweerstand zou kunnen terugwinnen om weer als energie te kunnen gebruiken ter voortstuwing. Alle items gaan over het gebruik van andere dan fossiele brandstof energiebronnen. Net zoals bij de aardgaswinning wisten/weten we echt niet wat dit voor het effect op onze leefomgeving gaat hebben in de toekomst. Kan je bijv. ongestraft gebruik maken van de aardwarmte (warmtepompen/thermische energie). Kan je onbeperkt windmolens plaatsen om de wind om te zetten in elektriciteit? Dat is wel al duidelijk geworden dat dit niet zo is. Of zouden we toch eens verder moeten gaan met de derde wet van Newton. Misschien zouden we dan nog eeuwen met de fossiele brandstoffen toe kunnen.


Sjef Bertens antwoordt op 01 March 2018 om 18:47:

@Beste Jan Tepe,

Energie gaat nooit verloren !
Dat is een andere wet nl “De wet op behoud van energie”

De derde wet van Newton heeft het over krachten en niet over energie.


Menno (Caravantrekker) antwoordt op 01 March 2018 om 19:03:

De diesel gaat niet in de ban om minder energie te gebruiken (en dus CO2) maar om de lucht in stedelijke gebieden te verbeteren (minder NOx en fijnstof/roet). Dat is een heel ander doel waar bijvoorbeeld elektrische auto's wel direct aan bijdragen. Ook als die stroom opgewekt wordt door vieze centrales buiten de steden

Dat in Duitsland (in tegenstelling tot elders) de grens bij de euro6 norm gelegd wordt is m.i. terecht. Uit praktijk proeven blijkt immers dat de uitstoot van euro4 en euro5 niet veel beter is dan euro3. Pas euro6 is in praktijk ook echt schoner (zonder caravan aan de haak).


Sjef Bertens antwoordt op 01 March 2018 om 19:47:

Dus Menno,

Een prima idee om met de tijd alleen EV’s of PHEV’s (elektrisch) in de drukke binnensteden te laten rijden.
Een prima tussenoplossing welke de luchtkwaliteit op die plaatsen waar veel mensen op een kleine oppervlakte wonen een stukje zal verbeteren.

Natuurlijk er van uitgaande dat het uitbannen van de verwarmingsketels gelijke tred houd met de vervoerssector.


Louis antwoordt op 01 March 2018 om 20:28:

Theo zei al iets waardevols over discussies en eens zijn.
(Even buiten échte klassiekers en hun serieuze liefhebbers die maar een paar kilometer per jaar rijden om)
Wat oude diesels betreft zal het nodig zijn dat ze verdwijnen, ook buiten de stedelijke gebieden.
Jonge "schone" diesels kunnen tot er een oplossing komt verlichting brengen (kan dit ook voor vrachttransporten gelden)
Electrisch in de steden....prima, maar waarmee kom ik dan (realistisch gezien) naar die stad toe ?
En: Lang niet iedereen verdient de kost achter een computer, maar moet veel meer kilometers maken dan electrisch toe kan laten.
Alleen electrisch valt buiten de steden dus af.
Dus wordt het een EV....mooi, maar dan ?
Waar rijd deze t.z.t. op, geen diesel, ook geen benzine.
Benzine (of gas) als tussenstap ?
En dáárna komt dat waar we op een of andere manier naar toe zullen moeten.
En het gaat dan niet meer over die auto druppel op de gloeiende energieplaat maar al ons benodigde verbruik.
Kun je thorium even veilig en handelbaar maken Kees, dan trakteer ik en zijn we eruit .


Frans antwoordt op 01 March 2018 om 21:27:

”…en zijn we eruit”
Wie zijn we en waar zijn we uit? “We” of “jullie” komen nooit ergens uit als je bij elk bedacht probleem 10 nieuwe oproept die niets met het voorgaande van doen hebben
En Menno heeft bij de topic opening (het probleem diesel in de ban) nog wel de oplossing gegeven: koop een 2e hands diesel in Duitsland en ga gewoon reizen met die caravan.


Louis antwoordt op 01 March 2018 om 22:02:

Ik vraag me af ....waar m'n kleinkinderen mee zullen moeten gaan reizen en verwarmen Frans...het nú boeit me bijzonder weinig.
Gewoon een kwestie van de verrekijker uit het stof halen
Voor MEZELF zal het de tijd wel duren en het me totaal worst zijn.
(Misschien zit er in m'n as straks nog wel wat energie nadat ze m'n bruikbare onderdelen eruit geplukt en gerecycled hebben zoals dat hoort met bruikbaar spul )


Frans antwoordt op 02 March 2018 om 08:38:

Voor deze ene keer dan... Dat begrijp ik Louis; dat vraag ik mij ook wel eens af. Dat komt door het ontbreken van lange termijn energiebeleid. Sinds kernenergie als energiebron als gevolg van niet democratische processen in de ban is in Nederland, ontbreekt voor jou dat perspectief voor je kleinkinderen. Daar moet je gauw overheen stappen en je druk maken (maar niet op dit forum) over bijvoorbeeld social media, die voor de afzienbare tijd een veel grotere bedreiging voor je kleinkinderen vormen dan het ontbreken van grootschalige energieopwekking. Die kernenergie in Nederland komt er echt wel.

De korte termijn zou veel boeiender moeten zijn en daar maak ik me wel druk over, maar niet bezorgd. Maximaal energie besparen, verwarmen als de gelegenheid zich een keer voordoet met aardwarmte, eigen stroomvoorziening, emissievrij rijden op eigen pv-installatie (en met caravan op zo min mogelijk benzine), windmolens weren voor zover het oog reikt. En wat de kinderen betreft: goed voorbeeld doet volgen


aadje antwoordt op 02 March 2018 om 13:26:

@Frans ben het helemaal met je eens (WE) maken voor elk antwoord hier weer 10 nieuwe problemen ook mijn gedachte was daar gaan ze weer met zijn allen wel beetje jammer.
Gr aadje


Jan Teepe antwoordt op 02 March 2018 om 15:01:

In theorie zou grootschalige energie opwekking beter beheersbaar moeten zijn, dan elke unit apart de energie te laten opwekken. Dus EV's die hun energie uit het stopcontact halen zou beter moeten zijn, dan diesels die zelf energie opwekken. Als je naar de uitstoot cijfers kijkt, dan klopt dat in de praktijk in het geheel niet. Kijk maar eens naar de EU normen voor diesels vanaf 1992 tot nu en kijk maar eens naar de uitstoot van de energiecentrales over dezelfde looptijd. Als je EU NOx norm voor Euro3 (pers.wagens) in 2000 ziet, 0,500 en die voor Euro 6 / 1-09-2014/ 0,08 dan is er wat terugdringing van Nox uitstoot door diesels wel e.e.a. gerealiseerd. Zijn er normen voor de uitstoot door energiecentrales? Ik ken ze niet. Ik zie wel dat de Co2 uitstoot van energiecentrales is opgelopen van 43,5 in 2013 naar 51,5 Mton in 2015. En de wind doet zijn werk en maakt echt geen onderscheidt tussen dicht bewoonde- of minder dicht bewoonde gebieden. En Menno daar komt ie, elektrisch rijden in de stad en met verbrandingsmotor rijden buiten de stad lijkt nu nog de beste optie. Maar het blijft een vorm van verstoppertje spelen en heeft meer belevingseffect dan daadwerkelijke toegevoegde milieu waarde.


Louis antwoordt op 02 March 2018 om 16:40:

Oké Aadje, dan stoppen we met denken over alle middelen, of in te schatten gevolgen van ná overmorgen.
We schaffen dus even snel dikke Duitse diesels aan, voelen ons de koning te rijk met ons koopje.....en schrijven die nog vóór de kerst klagend af omdat ook hier hetzelfde staat te gebeuren en ze alléén al door berichtgeving hierover zullen kelderen in waarde ?
Ik mag het niet aanroeren want het gaat buiten het hokje waar dit draadje in geplaatst is maar doe het als voorbeeld toch :
In 1946 wist men dat er een enorme geboorte en dús ook vergrijzingsgolf aan zat te komen, de oogkleppen bleven voor, en nu jeremiéren over vergrijzingskosten.....dat heet visie en slim beleid ?.
Zo zitten we door korte termijn onderwijsbeleid ook "ineens" en totaal onverwacht (?) zonder vaklieden.
Mannekes die net als vrouwkes met het haar in de gel en de nagels gevijld in laatste modekleding achter de computer bij de kachel willen zitten.
En wij maar zeuren over de prijzen (en foutjes) als onze auto of caravan een beurt krijgt.
We doen nu net als zij die destijds de doppen op hun verrekijker hebben laten zitten omdat het niet in het hokje van toen mocht passen.
In dat geval moeten we nu razend snel die dikke bijna gratis Duitse diesel aanschaffen.....met de dikke Néderlandse wegenbelasting, en straks niet gaan klagen als we er na aanschaf hier ook niet meer vrij mee mogen rijden.
Misschien kan hij dan keurig gepoetst in de kamer staan als een soort schilderij


Ale Kok antwoordt op 02 March 2018 om 17:23:

@Jan Teepe
Dor het gesjoemel van de fabrikanten worden die uitstootnormen bij lange na niet gehaald.
Doordat de dieselbouwers zo hebben rotzooien wordt ze nu het vuur aan de schenen gelegd.
Hadden ze netjes aan de normen voldaan was er waarschijnlijk niks aan het handje geweest.


aadje antwoordt op 02 March 2018 om 18:25:

@Louis weet je wat zoek het lekker uit met dat andere stelletje van je.
Ik snap dat de Moderators hier moeilijk om heen kunnen,maar jullie zijn nog echt te dom om door te hebben dat iedereen afhaakt om die waanzin van jullie het is bij het debiele af.
Van mij hoor je hier net als van zovele niet meer.


Kees antwoordt op 02 March 2018 om 19:03:

" Ook aardolie, kolen en gas zijn energiedragers. Ze zijn als zodanig door de natuur en niet door ingrijpen van de mens geproduceerd."
Daarom zijn het bronnen. De energiedragers zijn die waar eerst energie moet worden ingestopt om het eruit te kunnen halen. Waterstof moet eerst gemaakt worden net als elektriciteit en gaat gepaard met omzettingsverlies. Een veer moet worden opgespannen om energie te kunnen dragen. Een accu moet eerst geladen worden.
Maar in zoverre ga ik met je mee Theo dat het allemaal energie draagt. Het verschil zit hem dan in de primaire en secundaire energiedragers. Primair in deze dat het door de mens kan worden gedolven of geoogst en secundair omdat het door de mens er eerst in is gestopt.
Primair omdat er een positief rendement haalbaar is en secundair omdat het negatieve energie oplevert, het gaat gepaard met verlies door omvorming omdat energie niet verloren kan gaan.
 
"Rendabeler dan het gebruik van elektriciteit? dat hangt er maar van af hoe de elektriciteit wordt geproduceerd. Waterkrachtcentrales bv. kunnen zeer efficiënt energie produceren."
Yep, immers die electriciteit moet eerst nog gemaakt worden. En het rendement van elektriciteit uit de wandcontactdoos is slechts 33% en dat doet een verbrandingsmotor ook. Het rendement van een EV is 70% dus elektrisch rijden heeft een totaal rendement van slechts 23%. Grote winnaar is dan de verbrandingsmotor.
Windenergie is slechts 2% van ons jaarlijks verbruik dus dan ben snel klaar met je EV. Zonnepanelen brengen nog niet hun productieenergie op dus dat is een no-go en elektriciteit van waterkrachtcentrales hebben we hier niet en moet van elders komen. Het transport van elektriciteit kost een energieprocent per 50km transport om nog maar niet te spreken van de kosten van aanleg voor de infrastructuur. Uiteindelijk worden dat hele dure kWh-tjes van die waterkrachtcentrale om hier te gebruiken.
Eenvoudiger is het kopen van certificaten in de emissiehandel en hier gewoon vuile stroom 'groen' noemen. Veel goedkoper en dat wordt dus op grote schaal gedaan. Er wordt inmiddels meer 'groene' stroom verhandeld dan er wordt opgewekt.

"Waar het om gaat is dat we steeds verder komen met het ontwikkelen van methodes om het omzetten en bewaren van de energie van water, wind en zon duurzamer te maken. Daarin zie je geweldige ontwikkelingen."
Welke ontwikkelingen doel je op? Duurzaam omzetten? Ruim 100 jaar geleden reed men al elektrisch rond. De eerste auto was zelfs elektrisch.
Het omzetten van energie is aan natuurkundige regels en wetten verbonden. Daar kan de mens niets aan veranderen. Het probleem met deze (duurzame) energiebronnen is de lage energiedichtheid en de onbetrouwbaarheid er van. Het is niet op afroep beschikbaar én niet genoeg. De productie factor van wind is slechts 25% en die van zonnepanelen 10%. Het aandeel duurzaam opgewekte energie is slechts 5% en dalende. Dáár gaan we het dus niet mee redden en er is geen tijd om iets te verzinnen. Onze energiebehoefte is enorm en groeiend. En dan moeten we in 2025 allemaal elektrisch gaan rijden. Tuurlijk, zonder reële alternatieven. Ik ben het met Frans eens dat we bij inkeer uiteindelijk naar Thorium kernenergie gaan omzien om in de enorme energiebehoefte te gaan voorzien.

"De diesel, benzine, het gas en de kolen voor energie hebben echt hun langste tijd gehad. Als dat niet zo zou zijn, zouden we echt in de kou komen te staan, want dan komt er een moment dat ze op zijn."
Deze logica ontgaag mij even.
De voorraden fossiele energie zijn meer dan er nu verbruikt is. Dat betekent nog genoeg voor eeuwen. Het komt alleen niet meer vanzelf uit de grond. Het zal duurder worden en ja, er zal ooit een einde aan komen net als moeder aarde. Maar daar maak ik mij dan ook verder niet druk om.

" Wat mij zo opvalt is, dat de zgn. voordelen van het terugwinnen van energie alleen toegeëigend worden aan van extra accu capaciteit ter voortbeweging voorziene voertuigen. En dan blijft die terugwinning eigenlijk beperkt tot afremming energie. Dit kan natuurlijk ook bij gewone verbranding voertuigen."
Dat voertuig moet dan wel de mogelijkheid hebben die teruggewonnen kinetische energie ook weer in te kunnen zetten. Daarvoor moet er dus ook een electromotor aanwezig zijn. Zie hier de hybride is geboren.
Buiten de stad fossiel aangedreven rijden en binnen de stad elektrisch. Gelijk Louis zijn probleem ook opgelost.

"Als je daar ver op in gaat, dan zou het eigenlijk zo zijn, dat energie nooit verloren zou hoeven te gaan, mits je de tegenreactie zou kunnen omzetten in reactie = energie. Denk bijv. maar eens aan de luchtweerstand. Er wordt heel veel geïnvesteerd in vermindering van de luchtweerstand van voertuigen. Het zou wellicht beter zijn, als je deze luchtweerstand zou kunnen terugwinnen om weer als energie te kunnen gebruiken ter voortstuwing."
Luchtweerstand is geen energie. Deze weerstand kracht 'hergebruiken' zou neerkomen op een perpetuem mobile.Hans antwoordt op 02 March 2018 om 19:04:

Hè, hè. Eindelijk.

Hans


Aad antwoordt op 02 March 2018 om 19:08:

Als Menno een tip heeft over de aanschaf van een diesel, begint Louis over koffiebekers, vergrijzingsgolf, haargel en verrekijkerdoppen.
Als iemand iets vraagt over het trekgewicht van een Mini begint Louis over een Tesla met drie caravans erachter, over praatpalen en over de Jetsons.

Louis, bedankt voor deze wijze bijdragen waar helaas echt niemand wijzer van wordt of iets van leert. Je jaagt alleen maar mensen van dit forum. Stop ermee alsjeblieft en dit geldt ook voor enkele anderen die waarschijnlijk familie van Louis zijn of in ieder geval op dezelfde manier dit forum bevuilen


Louis antwoordt op 02 March 2018 om 19:17:

Jammer Aadje, maar misschien ben ik wel zo dom gebleven omdat ik te weinig over véél belangrijker zaken zoals schotel t.v. gelezen heb.
Hier ging het over diesels en hun (en dus ook onze) toekomst dacht deze debiel.
En Menno kan hier prima wat aan doen hoor, daar heeft hij een spambox o.i.d. voor, dus is het indien gewenst "einde inbreng" en kan er weer verder over belangrijke vraagstukken gesproken worden zoals de route naar het zuiden....alsof er geen maps bestaat.
Zeg het maar Menno wanneer je het zat bent vanuit caravantrekker gezien...geen rancune wat dat betreft...als het altijd alleen maar over futiliteiten onderwerpen mag gaan is het nut en de waarde van ook de andere meningen wat mij betreft weg en trek ik me terug.Hans antwoordt op 02 March 2018 om 19:24:

Niet doen Louis.

Hans


Aad antwoordt op 02 March 2018 om 19:37:

Louis hoeft helemaal niet van het forum af. Ik vraag hem alleen of hij niet bij willekeurig welke vraag een tirade wil afsteken. Geef alsjeblieft netjes antwoord aan de vraagsteller


TheoS antwoordt op 02 March 2018 om 22:29:

@Kees,
Deze logica ontgaat mij even.
Teruglezend zie ik dat hetgeen waar je op reageert, voor meerdere interpretaties vatbaar is.
Ik bedoel: Omdat fossiele brandstoffen eindig zijn, moeten we hoe dan ook naar alternatieven zoeken. Dat zeg je zelf overigens ook.
Ook ik maakt me niet druk over het eindig zijn van de aarde, wel over hetgeen waar we volgende generaties mee opschepen. Dat is voor mij en vele anderen een belangrijke drive om uit te zien naar die andere bronnen.

Primaire en secundaire energiedragers? Je mag het zo noemen. Ik zou de zon, wind, het water, de aardwarmte onder de primaire brengen, niet de fossiele brandstoffen.

De geweldige ontwikkelingen die ik zie hebben betrekking op het duurzaam opwekken en opslaan van energie.
De verbrandingsmotor de grote winnaar? Bij de vergelijking moet je wel alles meenemen, ook het proces van winnen, productie en distributie en de gevolgen van het gebruik, dus de milieubelasting, gezondheidseffecten enz. Natuurlijk moet je dat ook doen met alle andere vormen van energie.

Dat de eerste auto elektrisch was, was mij niet bekend. Is deze echt vergelijkbaar met de huidige elektrische?
Louis antwoordt op 02 March 2018 om 23:23:

Theo en Kees toch !
Beseffen jullie wel hoe ver jullie buiten je boekje gaan met deze off topic bijdragen ?
Het ging over goedkoop verkrijgbare Duitse diesels....niet meer dan dat !
Inzicht, nadenken (dus vóórdenken), of andere wijsheden over de periode nadat je zelf zult bestaan worden hier NIET op prijs gesteld ja ?
Deze inhoudelijke uiteenzettingen (eens of niet/gedeeltelijk eens) zijn bij het dé..... af volgens sommige schoteldeskundigen
(Houd je nu toch eens bij de simpelheid van het onderwerp om het voor ieder begrijpbaar en acceptabel te houden)


TheoS antwoordt op 02 March 2018 om 23:59:

Louis,
Het schaamrood staat me op de wangen. Mensen om me heen verwijten me wel eens dat ik te diep over dingen nadenkt. Helaas, zo ben ik geschapen. Ik heb het niet altijd in de gaten. Ik kan er niets aan doen.
Positief is wel dat dat mij en soms ook anderen energie op levert. Dat is primaire energie. Het kost dus eigenlijk niets.
Schotels? Met dat soort basale dingen hou ik me echt niet bezig. Moet ook ik nu van dit forum af?


Kees antwoordt op 03 March 2018 om 00:48:

"Omdat fossiele brandstoffen eindig zijn, moeten we hoe dan ook naar alternatieven zoeken."
De vraag is alleen wanneer eindig en/of tegen welke kosten. En welke alternatieven kun je stellen tegen zoveel calorische inhoud van aardolie? Die van wind- en zonne energie zijn slechts een schijntje van wat de behoefte momenteel is. Daarmee gaan we het dus niet redden. Thorium kerenergie zou met voldoende research mogelijk een redelijk alternatief kunnen vormen. Maar dankzij de milieugroeperingen is het draagvlak daarvoor onder de bevolking en de politiek volledig weggeslagen.

"Ik zou de zon, wind, het water, de aardwarmte onder de primaire brengen, niet de fossiele brandstoffen."
De fossiele brandstoffen zijn ook door de zon gevormd en in de bodem opgeslagen. Dus zeker primair.

"Bij de vergelijking moet je wel alles meenemen, ook het proces van winnen, productie en distributie en de gevolgen van het gebruik, dus de milieubelasting, gezondheidseffecten enz."
Die zijn voor beide gelijk. Immers, de brandstof voor energiecentrales is fossiel. Rijden op elektriciteit vraagt daarna nog een extra omweg waar de fossiele brandstof direct kan worden ingezet.
Anders gezegd het energetisch rendement van de fossiele brandstof voor zowel de energiecentrale als de brandstofmotor bedraagt ca. 80%.
20% gaat dus verloren in het delven, raffineren en distribueren van fossiel brandstof. Dat zal in de toekomst wel meer worden maar maakt voor de vergelijking niet uit.

"Dat de eerste auto elektrisch was, was mij niet bekend. Is deze echt vergelijkbaar met de huidige elektrische?"
Ook toen was het struikelblok de prijs en de batterij. De energiedichtheid per massa van benzine was meer dan 100 keer zo hoog. Enige actieradius betekende grote massa wat ten koste gaat van snelheid en bereik.
Niks veranderd dus.

Wat is dat gezemel over schotels? Kunnen we niet lekker gronstoffelijk houden hier? Het moet natuurlijk wel érgens over blijven gaan natuurlijk.


Sjef Bertens antwoordt op 03 March 2018 om 01:30:

Het is toch fantastisch dat er op dit forum iets dieper gediscussieerd kan worden over alle facetten in de mobiliteitsbranche en natuurlijk in het bijzonder het wel en wee van de caravaners.
Het zijn uitsluitend dit soort discussies die mijn belangstelling trekken en ik vind het dan ook zeer kwalijk dat een zekere Aad in zijn algemeenheid steld dat daar geen behoefte aan bestaat.

De eerste contacten met dit forum hebben mij best van de nodige specifieke caravan informatie voorzien en ik denk dat elke geïnteresseerde bezoeker heel veel te weten kan komen als hij gaat zoeken op de manier waarvoor volgens mij het forum bedoeld is.

Het forum valt of staat met de diversiteit aan (deskundige ) meningen die door meerdere leden gegeven worden.
Het is aan de lezer om de voor hem of haar relevante punten eruit te lichten. Niet iedereen gaat naar zuid Spanje en heeft problemen met het uitrichten van zijn schotel, nee nog erger, er zijn caravanners die absoluut niets met TV op vakantie te maken willen hebben.

Laten we nou eens ophouden om elkaar op allerlei manieren de les te lezen.
Ik ben het dus absoluut niet eens met Aad !!!!!Aad antwoordt op 03 March 2018 om 09:25:

Jammer dat er mensen boos of cynisch worden maar denk nou eens aan die vragensteller die nieuw is op het forum. Die vroeg netjes naar het trekgewicht van zijn auto; en het antwoord gaat dan over een Tesla met drie caravans erachter. Dat is geen diepgang en zeker niet wat de vragensteller had verwacht.
Die haakt af en dat kan toch niet de bedoeling zijn


Janka antwoordt op 03 March 2018 om 09:39:

Nou om heel eerlijk te zijn kan ik wel begrijpen waarom zo’n opmerking. Ook ik vind dat sommige discussies uit de hand lopen omdat ze te ver doordrijven in soms te technische zaken. En of die nu wel of niet relevant zijn maakt dan niet uit, het moet wel prettig leesvoer blijven voor iedereen. Wetenschappers en specialisten, ze hebben allemaal 1 ding gelijk en dat is hun kennis van zaken.
Maar wat ze ook vaak gelijk hebben is dat ze vaak moeite hebben iets kort en bondig op een eenvoudige manier uit te leggen.
En door ellenlange epistels te blijven schrijven maakt men het begrijpend lezen hier er ook niet makkelijker op.bart antwoordt op 03 March 2018 om 09:44:

Ook ik geef er sterk de voorkeur aan de antwoorden informatief betreffende het onderwerp te houden. Ellenlange uitweidingen vervuilen de zoekfunctie en maken daarmee deze website minder bruikbaar. Als een bepaalde discussie nu persé als dringend en relevant wordt geacht, waarom daarover dan niet een nieuw topic starten, zoals milieu, duurzame energie enzovoorts, hoewel ik zelf de relevantie voor deze onderwerpen niet zie op een website over caravans en caravantrekkers.


Kees antwoordt op 03 March 2018 om 10:10:

"Jammer dat er mensen boos of cynisch worden maar denk nou eens aan die vragensteller die nieuw is op het forum. Die vroeg netjes naar het trekgewicht van zijn auto"
Non argument. Die vindt zijn antwoord netjes in de eerste vijf antwoorden.

"Die haakt af en dat kan toch niet de bedoeling zijn."
En al die gevallen worden bij jou gemeld?

"Ook ik vind dat sommige discussies uit de hand lopen omdat ze te ver doordrijven in soms te technische zaken. En of die nu wel of niet relevant zijn maakt dan niet uit, het moet wel prettig leesvoer blijven voor iedereen."
Niet elke discussie is op het exacte kennisniveau van iedere deelnemer of lezer. Het kan dus zijn dat zaken boven de pet groeien en daardoor niet meer interessant zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo is.
Zie het forum als een banket, je neemt ervan wat je aanstaat en de rest laat je onberoerd. Maar ga dan ook niet tegen iedereen klagen over wat je niet lust.

"Ook ik geef er sterk de voorkeur aan de antwoorden informatief betreffende het onderwerp te houden. Ellenlange uitweidingen vervuilen de zoekfunctie en maken daarmee deze website minder bruikbaar."
Zoals gezegd vindt je die in de eerste antwoorden.
De zoekfunctie raakt niet vervuild. Die zoekt precies wat jij wilt maar vindt dat dan in draadjes die niet over het onderwerp in de titel gaan. Je kunt het dus prima vinden.


Aad antwoordt op 03 March 2018 om 10:26:

Nee Kees, die gevallen worden niet bij mij gemeld, maar dat hoeft ook niet want ik zie het zo ook wel.
Telkens zijn het dezelfde namen op dit forum. Die personen stellen nooit een vraag of openen een draadje maar reageren wel overal op.
Nieuwe namen zie ik weleens; die stellen een vraag over hun caravan of trekauto (want daar zou deze site over moeten gaan) en nadat het welbekende clubje mannen allemaal hun zegje heeft gedaan zie IK deze namen niet meer terug. Of jullie wel?


Hans antwoordt op 03 March 2018 om 10:26:

Ik vind het over het algemeen wel interessant. Ik steek er toch wel het eea. van op. Had bijv. nog nooit van Thorium kernenergie gehoord en ben daar maar eens wat over gaan lezen. Jammer dat dat een lange termijn oplossing is.

Hans


Aad antwoordt op 03 March 2018 om 10:31:

Heel interessant onderwerp Hans. Maar als je iets over kernenergie wilt weten, ga je dat toch niet op Caravantrekker opzoeken??????
Dit bedoel ik nou.

Menno, is dit nu een site over caravans en hun trekkers of is het een besloten clubje voor een aantal wauwelaars geworden?


TheoS antwoordt op 03 March 2018 om 11:14:

is dit nu een site over caravans en hun trekkers of is het een besloten clubje voor een aantal wauwelaars geworden?

Begrijp ik het goed dat als je op deze site niet praat over caravans en hun trekkers, je een wauwelaar bent?

Het lijkt me goed om even met van Dalen contact te zoeken om de omschrijving van het begrip "wauwelaar" bij te stellen.


Quirien antwoordt op 03 March 2018 om 11:40:

Met de nodige belangstelling en interesse deze topic nog maar eens doorgelezen en de nodige kennis maar weer opgenomen waar ik weer wat aan had.
Het blijft natuurlijk moeilijk om iedereen de nodige informatie te verstrekken wat iedereen persoonlijk verwacht. En de een zal het wat meer kunnen vinden bij de visie van de een, maar niet onwillig zijn van de andere invalshoek dat mee te wegen. De ander denkt , wat moet ik hier nu mee. Het is moeilijk het iedereen het naar de zin te maken, maar geeft elkaar een beetje de ruimte.
En misschien vele gedachte, dit is niet de site wat ik had verwacht.
Maar ik kan het ook niet helpen dat deze site de meest uiteenlopende zaken inmiddels heeft. Het loopt al uiteen van verzoeken als maatje mee te gaan ( niets mis mee) enquete medewerking, verzoeken tot schotel uitrichtend etc.etc. Hoe mooi kan het zijn...... Al denken andere daar anders over.

Overigens de zoekmachine maar eens aangehaald. Wat Kees stelt, zeker goed te bereiken hoewel de juiste steekwoorden wel bepalend kunnen zijn en verbaasd je niet soms tientallen verwijzings topic's geeft.
Je moet er soms wat tijd in steken, maar dat terzijde.

Even een voorbeeld, zo kwam de zinsnede in deze topic over de al 100 jaar geleden electrische auto bekend voor.
En even voor Theo ( niet cynisch bedoeld, in tegendeel. Ik zit zelfs heel dicht bij zijn visie inzake de primaire zaken, zon,water, wind en misschien nog toegevoegd vuur.)
Kijk eens b.v. onder electrische auto's bij antwoorden van 20/11/2017 inzake dit gegeven. Ik heb het al meer aangegeven deze site herbergt meer informatie dan je denkt.

Terug even naar energie. Ooit las ik ook eens dat Getijdenenergie veel belofte inhield. Ben je natuurlijk wel afhankelijk van plaatsen waar de getijden verschillen groot zijn dus ook zijn beperkingen oplevert.

Inmiddels zijn we dus wat ver van het hetgeen de topic steller beoogde dus daar wil ik nog wel hier het volgende over kwijt.
Zover ik nu weet scheelt een aankoop t.o.v. een paar geleden door deze affaire al 1500 tot 5000 euro op de jonge occasions van een jaar of 3 oud( afhankelijk welke prijsklasse) Opvallend is wel dat bij de import de diesel op dit moment een sterke daling aan behoefte kent.

En het is al een beetje aangehaald in deze topic, wat gaat het de komende tijd b.v. O.a. Nederland of andere grensoverschrijdende landen van Duitsland voor impact geven?
Maar laat je eventueel niet onthouden mocht je er heil in zien die "voordelige" diesel occasion te importeren.

Bij de belasting site vind je genoeg over importeren , BPM regels -Koerslijsten-Forfaire tabel of Taxatie rapport CO 2 uitstoot berekening en de eventuele BTW heffing.
Voordeel in aanschaf zal het altijd geven.

Echter wat gaat de wegenbelasting heffing voor diesels of accijnsverhoging, stedelijke beperking, afschrijving de komende jaren hier brengen. Het kan dan misschien de komende jaren nog wel eens tegenvallen wat eerst als voordeel werd gezien. Ach, Frans zei ook al iets in deze hierover. Het blijft natuurlijk afwachten....


Janka antwoordt op 03 March 2018 om 12:13:

Precies, en daarom hebben we afgelopen zomer een geïmporteerde Sportsvan 1.6 Tdi gekocht met bijna 20.000 op de teller.
De auto zelf was toen we hem kochten 15 maanden oud, en 11000 euro goedkoper dan nieuw. Deze is weer een stuk zuiniger dan onze vorige en heeft ook veel minder uitstoot. En valt in een lagere gewichtsklasse, wat belastingtechnisch ook gunstiger is.
We blijven er voorlopig mee rijden tot mijn partner ook de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en dan zien we wel verder.
Het zal dan de benzineuitvoering gaan worden.
Voorlopig maken we ons niet druk en zien wel waar het schip strandt.


Sjef Bertens antwoordt op 03 March 2018 om 12:27:

Beste mensen,

We zullen allemaal wel een beetje gelijk hebben maar als je helemaal geen technische kennis hebt is er op dit forum niet veel te zoeken.

Als je als leek wil weten welke banden met de betreffende bandenspanning er het beste op jouw caravan geplaatst kunnen worden dan zou je toch een eenvoudig antwoord verwachten.

Helemaal fout !!!!!!!
Je wil niet weten wat er allemaal op het forum verschijnt maar af en toe heeft het meer weg van een complete cursus banden.

Iets totaal anders is de stelling van Menno.
Bekijk je dat puur commercieel dan ben je vlug klaar en dan trek je, je conclusies maar er zitten duidelijk ook milieutechnisch en morele kanten aan die beslissing.
Als diezelfde persoon een paar dagen eerder mij attendeert op het feit dat niet alleen de CO2 belasting een zware wissel trekt op het milieu maar de NOx uitstoot nog veel funester is (wat overigers waar is) dan begint het bij mij te borrelen.

Als je daar niets van wil weten, ook prima maar het zijn toch zaken waar we allemaal mee te maken krijgen.
Bovendien heb ik ook wel gemerkt dat de pot de ketel ....................
Lees wat je wil lezen en heb je een caravantechnisch probleem en weinig technische bagage ga dan naar de specialist.


TheoS antwoordt op 03 March 2018 om 14:47:

@Sjef Bertens,
Toch even wat toevoegen: deze site heeft me erg veel geleerd over de caravan en het caravannen. Gelukkig is de info hier goed toegankelijk en blijft hij bewaart.

Even terug maakt ik een opmerking (met een )over het niet geïnteresseerd zijn in schotels. Ik bracht deze onder basale dingen. Niet omdat ik zou vinden dat het hier niet thuis hoort. Eenvoudig omdat ik geen schotel heb en ook geen plannen om er een aan te schaffen. Als ik dat wel zou gaan doen, dan heb ik via deze site veel nuttige informatie snel bij elkaar. Ik heb daar veel draadjes voor nodig. Die geven me dan alle ins en outs.
Zou ik dan naar een specialist gaan voor een schotel, dan kom ik goed beslagen ten ijs.
Voor mij is het niet of de specialist of deze site. Voor zijn zij het beide.


bart antwoordt op 03 March 2018 om 15:04:

De kort en bondige en neutrale informatievoorziening van caravantrekker is precies waarvoor ik deze site bezoek. Ellenlange van het ondewerp afwijkende antwoorden kunnen me gestolen worden, temeer daar ik niet weet met wie ik van doen heb en elke bronvermelding ontbreekt. Uiteindelijk bepaalt Caravantrekker waar het naartoe gaat met deze site en dan is het handig voor hem om te weten hoe elke gebruiker erover denkt. Bij deze.


Kees antwoordt op 03 March 2018 om 15:31:

"Maar als je iets over kernenergie wilt weten, ga je dat toch niet op Caravantrekker opzoeken?"
Dat heeft Hans toch ook niet gedaan?
Hans heeft hier iets gelezen waar hij nog niet eerder over heeft gehoord. Op caravantrekker dus!
Hij heeft daar meer over willen weten en heeft dat elders gedaan en iets geleerd.

"Ik zit zelfs heel dicht bij zijn visie inzake de primaire zaken, zon,water, wind en misschien nog toegevoegd vuur.".
Primaire energie is energie die zonder verdere inspanning benut kan worden. Het vuur wat je wil toevoegen is een verbruik van energie die uit fossiele brandstof wordt gehaald (kolen, olie en gas) of bio materiaal.
Dit Primaire Energie? is ook wel aardig om te lezen.

"Als diezelfde persoon een paar dagen eerder mij attendeert op het feit dat niet alleen de CO2 belasting een zware wissel trekt op het milieu maar de NOx uitstoot nog veel funester is (wat overigens waar is)."
CO2 trekt geen enkele wissel op het milieu. CO2 is geen vervuiling. CO2 is nodig voor het leven. Meer CO2 is goed voor de gewassen en voor het herstel van de regenwouden na het stoppen van het kappen ervan. CO2 is ook edn goede graadmeter voor het verbruik van energie en onlosmakelijk verbonden met fossiele brandstof (Koolstof).
NOx is de oorzaak van zure regen. Er wordt dan salpeterig- en salpeterzuur gevormd.
Hoe kan het ons nu gebeuren dat de verontwaardiging over zure regen volledig stopt en er een heksenjacht op het onschuldige CO2 is ontstaan? Waarom worden we toch zo hardnekkig onjuist geïnformeerd? Of kan ik beter zeggen geïndoctrineerd?


Louis antwoordt op 03 March 2018 om 15:37:

Advies : Het onderstaande NIET lezen graag .
Kees : "wat is dat gezemel over schotels ?, het moet natuurlijk wel érgens over blijven gaan natuurlijk".
Helemaal gelijk, dit haalde ik opzettelijk aan (zoek maar even terug) omdat (in dit geval) Aadje graag en regelmatig gal spuwt op onbeschofte manier zonder een hele topic geschiedenis bestudeerd te hebben.
Maar.....toen het schotelgebeuren (wegens z'n éigen belang door z'n zuidelijke vakantie) aan bod kwam (Joyne) kon hij er geen genoeg meer van krijgen en was het dóór en dóór blijven gaan tot '16 cijfers achter de komma' geen probleem.
(Niets tegen de schoteldiscussie op zich trouwens Jan, Quirien e.a. , maar z'n verwijten en scheldpartijen in andere topic's passen dan al helemáál niet)
Ook over het openen van een nieuw topic (de wens van meerderen als er te veel in een ander topic uitgewijd wordt) was hij er als de kippen bij om ook dáár weer kritiek op te leveren.
Zie "Interview Caravantrekker" bijvoorbeeld .
En zo zijn er meerdere geweest die de moeite niet nemen het héle verhaal door te nemen, maar zo nu en dan wel gal komen spuwen over hen die zich wél ergens en volledig in verdiepen.
Jij en ook anderen hebben het bij herhaling al gezegd : Lees gewoon de eerste vijf antwoorden en haak daarna af. (En dit vul ik daar zelf op aan) i.p.v. anderen dezelfde desinteresse of kortzichtigheid als die van jezelf af te willen dwingen.
Soort van Adaptief Cruise Controle zodat je zelf nooit verder dan je neus lang is hoeft te kijken ?
Overigens een heel mooi middel om kettingbotsingen te beperken.
Menno gumt, geen Aadje, Aad, Michel of wie dan ook.
(Weer boos ?...wat had ik nu geadviseerd in het begin ?)


ben antwoordt op 03 March 2018 om 16:29:

Maak je niet druk Louis, ik lees jou reactie's graag. Dit is heel anders met b.v de reactie's van Kees,krijg ik koppijn van, en ik ben niet de enige denk ik. Stel een eenvoudige vragen over banden en je krijgt er een hele wiskundige/natuurkundige berekening bij!!..en het gaat maar door en door en door!


Jan@ antwoordt op 03 March 2018 om 18:11:

Maak je druk. Ik lees bijdragen van meer
dan een regel of tien ( normale breedte)
überhaupt niet. Als je zoveel woorden nodig hebt om
je gelijk te benadrukken .....!


Quirien antwoordt op 03 March 2018 om 20:11:

Toeval ?
Zojuist op het journaal de impact van de daling in de verkoop en afzet van de diesel. Ook in Nederland.
Verder de ontwikkeling van nieuwe zuinige motoren.

Dus kun je ook de slag slaan in Nederland.
Of het verstandig is laat ik mij niet over uit.


Kees antwoordt op 03 March 2018 om 20:14:

"Maar.....toen het schotelgebeuren (wegens z'n éigen belang door z'n zuidelijke vakantie) aan bod kwam (Joyne)"
Daar heb ik geen verstand van dus dat lees ik dan niet. (Sorry).

"Zie "Interview Caravantrekker" bijvoorbeeld.".
Daar heb ik slechts de eerste bijdragen van gezien en verder niet meer. (Sorry).

"Stel een eenvoudige vragen over banden en je krijgt er een hele wiskundige/natuurkundige berekening bij!!..en het gaat maar door en door en door!."
Sorry ben, maar jij verward mij met Peter (Jadatis).
Peter is een zelfbenoemd bandenspanningsspecialist die door veel te googlen het e.e.a. van die materie eigen gemaakt heeft en met het ontdekken van het Excel programma aan het doorslaan is met eigen aannames en veronderstellingen en daarbij het doel volledig aan het missen is.
Mijn advies bij dit soort vragen is vrijwel altijd heel kort en vrij simpel. Neem de massa van de caravan gedeeld door twee wielen en deel dit door de draagkracht van de band en dan naar rato de bandspanning nemen die bij die draagkracht hoort. Bijkomstigheid is dat die draagkracht van de band zo'n 110-130% van de caravanmassa dient te zijn.
Niets wetenschappelijks aan, gewoon hoofdrekenen.


Donald Hitz antwoordt op 04 March 2018 om 09:51:

Heel blij ben ik met de gratis uiteenzettingen van de deskundigen op dit forum. Het heeft mij qua kennis verrijkt. Heel informatief en ik hoop van harte dat u allen op deze manier doorgaat.


Quirien antwoordt op 04 March 2018 om 10:32:

Ik weet niet of dit een zinnige toevoeging op dit draadje kan betekenen.
Over NOx voor de liefhebbers is deze informatie misschien iets; www.Scientias.nl/diesel-gate-ophef-om-nox/


Remco antwoordt op 04 March 2018 om 13:03:

Zoals de topic starter al begon.

Ik ga volgende maand ook opzoek naar zo'n milieu onvriendelijke auto in Duitsland.
Een heerlijke v70 D5 euro 3 met een geweldige motor zonder poespas.
Die mijn caravan ( daar gaat dit forum over geloof ik) zonder problemen en veilig naar het zonnige zuiden brengt.
Ach we rijden wel met een boog om de milieuzone heen.


Omeeus antwoordt op 04 March 2018 om 17:20:

Ik hoop nog lang met veel plezier met mijn uit Frankrijk ingevoerde Ford Mondeo 2.0 TDI bj 2015 met Euro 6 label rond te kunnen rijden en genietend van een vakantie in Frankrijk. Voor mijnde eerste jaren geen diesel in de ban.


Janka antwoordt op 05 March 2018 om 09:14:

De onze komt ook uit Dld.
Emissielabel 6 dat was ik nog vergeten te vermelden.


Quirien antwoordt op 08 November 2018 om 10:44:

Voor de gene die belangstelling hebben dit te lezen. Misschien gloort er toch nog hoop voor de diesel? Of zal toch alles in de ban gaan in de toekomst om doelstellingen te halen?

Zie een artikel uit de NRC: De Duitse diesels blijven verslavend.
Lees ook verder over, Het knettert en ronkt niet meer ( in Frankrijk.)Menno (Caravantrekker) antwoordt op 08 November 2018 om 12:19:

De link:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/05/de-duitse-diesels-blijven-verslavend-a2266774

Er is momenteel een enorme lobby vanuit de auto branche (industrie, garages, bovag etc.) die hun belangen behartigen en het publiek proberen te beïnvloeden.....

https://www.irishtimes.com/business/transport-and-tourism/call-for-more-diesel-action-as-carmakers-say-they-re-cleaner-than-ever-1.3687271?mode=amp


Ale Kok antwoordt op 08 November 2018 om 16:43:

Er zijn inmiddels steden in Duitsland(Keulen bijv.) die vanaf 2019 alleen diesels gaan toelaten die voldoen aan de Euro 6 norm.
Dat betekent dat je met diesels ouder dan een jaar of vier niet al meer de stad in kunt.


Louis antwoordt op 08 November 2018 om 16:57:

P+R ?...,beide componenten goed regelen en uitvoeren want we passen er met al die auto's sowieso tóch al niet meer in én het kost goud.
(Hebben leveranciers ook weer de ruimte)


Arnold antwoordt op 09 November 2018 om 06:34:

Goede tip, Menno!
We zullen nog zeker een aantal jaren lekker kunnen door dieselen en genieten met de caravan.
Dus als je overweegt je huidige diesel te vervangen, is een blik over de grens zeker de moeite waard!
Bijkomend voordeel is dat deze auto’s, vergeleken met hun jaargenoten in Nederland, vaak veel minder kilometers gereden hebben.


Gerrie antwoordt op 09 November 2018 om 17:13:

Maar wel goed uitkijken met het kopen van een auto in Duitsland. Daar is nog geen controle op de kilometerstand. In Duitsland een diesel vinden met weinig kilometers roept bij mij vraagtekens op. Duitsland is groot en Duitsers rijden makkelijk veel kilometers.


Arnold antwoordt op 09 November 2018 om 23:11:

Uiteraard moet de historie van de auto transparant zijn.


Frank antwoordt op 10 November 2018 om 11:33:

Al vele jaren haal ik zelf onze auto’s uit Duitsland.
Er is geen verschil in betrouwbaarheid tussen beide landen. Als je de weg een beetje weet in Duitsland dan koop je een ex-leaser direct van de leasemaatschappij of uit een handelsvoorraad. Kopen bij een dealer is niet echt betrouwbaarder. Zeker niet bij dealers die hun tweedehands handel afgesplitst hebben van het dealerschap.
Voordeel van kopen in Duitsland is het enorme aanbod. Je kunt daar gemakkelijker een “dikke” auto vinden voor de prijs van een eenvoudiger versie. Zeker als het om een Duits fabrikaat gaat.


Gerrie antwoordt op 10 November 2018 om 18:55:

Ik vind het best een groot risico. Een tijdje geleden is hier de volgende informatie over in het nieuws geweest:
Er zijn ruim 5200 geïmporteerde auto's onderzocht. Bij 21,6 procent van de onderzochte auto's is waarschijnlijk sprake is van teller manipulatie, bij 10 procent is de tellerstand op zeker teruggedraaid. Vanwege de beperkingen van de opsporingsmethoden zijn niet alle teller manipulaties op te sporen. Van de gecontroleerde importauto’s met een gemanipuleerde teller kwam er overigens geen enkele van een BOVAG-bedrijf.
Dan misschien toch maar bij een BOVAG garage.


Frank antwoordt op 10 November 2018 om 21:43:

Die worden in Nederland teruggedraaid. Er zijn veel handelaren die auto’s en met name diesels uit Duitsland halen. Het aanbod van diesels is daar nu eenmaal groot.
Het is opmerkelijk dat die teruggedraaide tellers niet bij een Bovag bedrijf te vinden zijn. Rara.....
In Duitsland worden de diesels aangeboden met originele papieren en onderhoudsboekjes. De kilometers en alle onderhouds beurten zijn controleerbaar aan de hand van het chassisnummer. Ook schade staat vermeld en ook elk vervangen onderdeel. Vaak is zelfs bestuurder bekend. Als historie in navigatie en boordcomputer niet is gewist, krijg je ook nog gevoel bij rijafstanden in laatste paar jaar.
Voor velen is die grens nog steeds een beetje beangstigend. Een fijnere caravantrekker als een sterke diesel heb ik nog niet gevonden. Daarom komt mijn volgende diesel weer uit Duitsland.
Ik kijk al weer een beetje rond naar eentje met euro 6 anders kan ik volgend jaar niet meer naar de Duitse Kerstmarkt


Arnold antwoordt op 12 November 2018 om 21:53:

Ik voorkom gesjoemel door zelf naar de dealer in Duitsland te rijden, de historie te checken en zelf de import te ( laten) verzorgen.
Al met al niet meer risico’s dan een aankoop in Nederland.


Quirien antwoordt op 17 November 2018 om 16:37:

Die nieuwsgaring over de diesel toch... Nu ook al een uitspraak van de rechter. Duitse rechter verbiedt diesels op de Autobahn..
Euro 4 normeringen verbannen uit de steden. Euro 5 normeringen nu hier en daar ook al op de Autobahn. Waar komt toch al die haat zo plotseling en hevig toch overal vandaan?

Trouwens het offensief door VW om schone diesels te blijven produceren schijnt gebroken te zijn , ze gaan duizenden EV fabriceren op korte termijn. Er wordt zelfs gedacht aan prijzen rond de € 20000,--

Nog even, en de Kerstmarkt is met normering 6 in Duitsland niet meer te bereiken.Menno (Caravantrekker) antwoordt op 17 November 2018 om 16:48:

Duitse rechter verbiedt diesels op de Autobahn..

Als j zoiets schrijft geef het dan wel in de juiste context! Er is een autobahn door de stad (de A40 bij Essen) waar dit voor gaat gelden. Logisch want aan die weg wonen veel mensen en als de lucht daar ernstig vervuild is moet je dat pakken. Met een vies diesel is het dus wel goed om van te voeren even te kijken waar je wel en waar je niet kan komen en hoe je eventueel met P&R naar het centrum moet. Dat is voor die enkele keer dat het ons buitenlanders betreft nog altijd veel goedkoper dan nu een nieuwe auto aanschaffen.

Ook voor mij persoonlijk geldt dat ik na 1 januari het centrum van Arnhem niet meer in mag. Maar kijk je op de kaart hoef ik daar ook helemaal niet te rijden als ik ga winkelen in Arnhem en kan ik heel goed aan de rand parkren waar ik het altijd al doe....


Quirien antwoordt op 17 November 2018 om 17:14:

-De kop tekst kan ik niet veranderen zo wordt het geprojecteerd in het artikel.
Ik schreef ook duidelijk verder op in mijn antwoord; nu hier en daar op de Autobahn. En inderdaad had ik daar misschien wat moeten precicieren. Maar het feit blijft en zal waarschijnlijk nog wel verdere gevolgen hier en daar in Duitsland gaan hebben en terecht om de redenen die je omschreef.

En buiten de centra gaan parkeren, voor mij mag dat al heel lang.


John antwoordt op 17 November 2018 om 20:55:

Je blog, Menno, waar blijven de EU hybrides? Met voorloper brd als autofabrikant en met dergelijke maatregelen van deze overheid, is het niet gek dat men vol voor electrisch gaat. Je merkt het aan de (momenteel) afgezwakte afzet van de brd autobouwers. De diesels zijn altijd de hoofdmoot geweest.
In het Ruhrgebied gaan al stemmen op om meerdere stukken snelweg te sluiten voor deze diesels (tussen06.00-20.00h om te starten)
De stad Freiburg, waar een 4-baans weg dwars door de stad loopt, volgt de ontwikkelingen in de Ruhrpot op de voet. “Als zij mogen, wij ook”
Probleem is dat het bundesstrasse zijn en niet van de gemeente, wat eventuele (on)mogelijkheden drastisch beperkt.Frank antwoordt op 18 November 2018 om 11:53:

Als euro 6 m in de ban gaat op stukken snelweg dan zij wij doorgeslagen met zijn allen. Dit is dezelfde trendlijn als de “me too” en “zwarte pieten” discussie.
Eigenlijk zou het mij niet moeten verbazen. Het is immers van alle tijden is dat wij massaal een bepaalde richting op koersen met onzinnig gedrag.
Automotoren moeten schoner maar terwijl ik dit typ vaart een containerschip van Nedlloyd de haven uit op bunkerolie.
Het is bekend dat regio Rotterdam en het Ruhrgebied tot de grootste vervuilers van de lucht in Europa behoren.
Maar laten bestuurders alsjeblieft rationeel en realistisch blijven denken Het volk volgt immers altijd altijd de mediatrend. Ik ben (helaas?) ietsje recalcitranter want de techniek is al verder. Dus ik wil gewoon een nog schonere diesel. Niets geen ban want schoner kan. Zelfs nu al.
Oh ja, wat doet de Duitse overheid straks met die Heizöl gestookte huizen langs die “gebande” stukken snelweg ? Afbreken?
Het gemiddelde Duitse gezin stookt 15 ltr olie per vierkante meter woonruimte. Das best veel zonder roetvanger, katalysator of adblue.
Dus alsjeblieft, laten ze niet politiek denken maar met gezond verstand.


Quirien antwoordt op 18 November 2018 om 14:05:

Tsja Frank, ook ik ben best wel voor heel zinnige oplossingen maar begin mij wel eens af te vragen waar zijn we allemaal soms te veel in doorgeslagen en mee bezig.
- Zeker als je om je heen kijkt als jij je best doet het aan de andere kant totaal nog niet zover is en dan de "vuile troep" maar dumpt en daar vuil laat rijden. Het moet toch ergens afgezet worden.

Het zal mij b.v. in de " zwarte Pieten" discussie niet verbazen als het weer tot rust is gekomen er iemand aankomt zetten dat het discriminerend is dat ze allemaal Piet heten, want hoe kan dat nou dat ze allemaal dezelfde naam hebben.

Misschien helemaal geen onderwerp voor Caravantrekker, maar we keuvelen nu even " onder de Luifel"


John antwoordt op 18 November 2018 om 14:16:

Wie zegt dat het met euro6 diesels niet meer mag? Ik kan het nergens lezen!
Het handeld hier nog steeds over vervuilende diesels, dus grofweg van voor 2015.
Wel ff goed bij de les blijven en goede conclusies trekken


Ale Kok antwoordt op 18 November 2018 om 17:54:

@John en Frank.
Het gaat om diesels met de Euro 5 norm of lager, dus diesels van een jaar of vier oud en ouder, toch wel een behoorlijk aantal auto's.


Frank antwoordt op 18 November 2018 om 19:07:

John, ik zal hem ff verduidelijken. Ik zie dat ik te veel heb gewist. Na euro 6 staat er een “m” (?) en is het woordje “ook” verdwenen.
Tsja, typen op een mobieltje is soms lastig.

Maar eh....verbanning van euro 6 hangt ook al half in de lucht voor de toekomst. Ik volg al een tijd Duitse kranten. Het probleem is dat in grote delen van Europa de stikstofgrenzen worden overschreden.
Europa heeft harde afspraken willen maken over de normen voor een leefbaar milieu.
Vervolgens zijn de normen verschrikkelijk opgerekt (voor o.a euro 6) en voor diesels nog meer. Dit is op aandrang van autoproducerende landen gebeurd.
Bijna geen enkele diesel voldoet bij alledaags gebruik aan euro 6. Die norm was ook nog opgerekt.
In Duitsland gingen geluiden voor twee blauwe vignetten : licht- en donkerblauw. Lichtblauw voor de huidige generatie euro 6 en donkerblauw voor de nieuwe generatie euro 6.
De milieuzones in de Duitse steden zijn in de afgelopen periode afgedwongen via de rechter omdat de grenswaarden van de metingen in de steden worden overschreden. Daarom komt er per direct verbod op euro 4, vervolgens gaan steden weer meten en indien nodig schalen ze op naar euro 5.
Om de rust in Duitsland te bewaren zijn sommigen fel tegen het blauwe vignet. Laat staan de komst van een licht- en donkerblauw vignet want daarmee bekennen ze nu al kleur : de huidige generatie diesels met euro 6 voldoet ook niet.
Wat zou er gebeuren als iedereen zich nu aan de oorspronkelijke afspraken moest houden (zoals het bedoeld was zonder de lobby van auto-industrie en regeringen)
Dan zou de rechter in Duitsland nog meer milieuzones benoemd hebben en zou er nauwelijks nog een diesel op de weg zijn. Laat staan dat er nog eentje wordt verkocht. Zoiets is een economisch drama.
Nu ff terug naar mijn eerdere post : op dieselgebied wringt men zich in allerlei bochten terwijl andere vervuilers worden vergeten.
Sjef Bertens antwoordt op 19 November 2018 om 00:02:

Beste diesel enthousiasten,

Zijn er nog genoeg argumenten om de diesel te blijven promoten terwijl een geblazen benzine motor met een iets lager rendement dezelfde prestaties kan leveren maar met minder roet en NOx ?


Quirien antwoordt op 19 November 2018 om 11:13:

Ik zag dat Frank zelf al invulling had gegeven hetgeen ik aanhaalde onder de zinsnede , nog even en de Kerstmarkt.....in een antwoord. Ik had dat ook ergens gelezen.

Zelf woon ik op een steenworp van de grens. Er wordt hier veel geïmporteerd. De "vuile diesels "worden nu al in Duitsland op soms 40 % afgewaardeerd. De bonusregelingen tot wel € 6000 en meer werken daar al enorm door. Ombouwen naar norm 6 kost tussen de €1200 en € 2000 . Meen Bosch ontwikkeld systeem.

Tsja, en een dikke wagen rijden kost dan niet "veel "meer, ik sta hier nog wel eens te kwijlen. Die BPM toch na een paar jaar wat scheelt dat niet of anders op de afgebouwde waarde toetsing, mijn Duitse zwager snap van het stelsel hier, er niets van.
Krijg het idee bij import dat de mentaliteit, zal mijn tijd wel duren nog heel levendig is.

Even terzijde, wat ik begrijp is de kogel bij VW nu door de kerk. 44 miljard gaan ze investeren in de EV's, gepland 15 miljoen exemplaren op de markt, streefdatum in haalbaarheid 2023?!...

@Sjef, inderdaad dat stemt tot nadenken maar mag het ook een Hybride zijn? Ik heb de laatste tijd het genoegen gehad er een paar, uren of een dag te rijden en van binnen en buiten tot in detail te bekijken en de werking/techniek ervan tot mij te nemen.

Zelfs een dag om in jouw vraagstelling te blijven, een Mitsubishi Eclipse cross 1,5 Turbo mee gehad. Helaas toch een klein turbo gat. Voor de rest niets mis mee. De CVT automaat zal dit wel maskeren denk ik.

Misschien nog een vraag die kan worden beantwoord. Als je bij norm 6 diesel een caravan er achter hangt, hoe vervuilend zou deze dan nog gaan rijden?
Eerlijkshalve moeten we dan dit wel even gelijk uitmeten bij een benzine motor.
Anders gaan we appels met peren vergelijken.Menno (Caravantrekker) antwoordt op 19 November 2018 om 12:18:

Een diesel met een caravan er achter is vreselijk vies.

Het maakt heel weinig uit of het een euro 4 of euro 6 diesel is, de NOx is met caravan, dus bij volle belasting en hoge temperatuur, heel erg hoog en vele malen hoger dan de normen die tijdens de test (WLTP en NEDC) gelden. Bij benzine is het ook hoger dan bij solo maar nog altijd heel veel lager dan bij diesels. Adblue kan bijvoorbeeld het verbruik niet bijbenen als met een caravan gereden wordt....
Ik zal binnenkort er een blog over schrijven en concrete cijfers tonen (die je als caravanner niet wil zien )


Ale Kok antwoordt op 20 November 2018 om 10:47:

@Menno
En BBC journalist heeft er vorig jaar ook een aardig artikel over geschreven:

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/how_toxic_is_your_car_exhaust


Quirien antwoordt op 20 November 2018 om 11:50:

Het was even doorbijten Ale ,lijvig rapport, schokkend, verhelderend, inzichtelijk.
Hier en daar trieste conclusies. Ga het nog maar eens doorlezen om het even beter te laten landen.


Frank antwoordt op 20 November 2018 om 13:13:

Ale, dit is een topartikel ! Verhelderend maar wel ontluisterend.
Het onderschrijft precies de berichtgeving van sommige journalisten in Duitsland. Ook in Engeland trekken ze dus aan de bel.
Ik ervaar het zelf als schokkend hoe wij met zijn allen het bos in worden gestuurd met de vervuiling van onze auto’s.
Bizar om te lezen dat er voldoende benzineauto’s zijn die sterker vervuilen dan diesels. Nog erger is het om te lezen dat veel euro 6 diesels sterker vervuilen dan oudere in het dagelijkse gebruik.
Puur omdat de wetgeving slecht is gedefinieerd en de fabrikant niet naar de praktijk kijkt maar naar de wet.
Ik hoop nu dat ze in Duitsland de uitstoot blijven meten op kritische plekken en de juiste conclusies trekken.
Als ik mijn voorzichtige conclusie trek :
Een echt schone diesel bouwen kan dus technisch geen probleem te zijn.
Het wordt dringend tijd om het hele wagenpark eerlijk in kaart te brengen want ook benzineauto’s zijn blijkbaar te vervuilend.
De totale regelgeving rondom uitstoot moet open en eerlijk opnieuw worden ingevuld.


Sjef Bertens antwoordt op 20 November 2018 om 16:25:

De dieselmotor heeft zijn iets hogere rendement te danken aan de hoge compressie verhouding.
Laat dit nu ook precies de oorzaak zijn van het ontstaan van een grote hoeveelheid NOx bij de verbranding.
( verbranding bij zeer hoge temp en druk )

Waarom zou je dan een diesel moeten nemen als een direct ingespoten benzine motor met oplading aardig in de buurt komt van dat rendement en qua verdere eigenschappen zeker niet minder is.


Frans antwoordt op 21 November 2018 om 13:23:

We moeten de sentimenten niet teveel laten beïnvloeden door een toevallig getraceerde vergelijking van een 23 jaar oude Golf 1.8 en een 7 jaar oude Skoda 1.9tdi (1.9 was dat niet de onverwoestbare pompverstuiverdiesel die VW niet schoon genoeg kreeg?)

Meer dan een populair geschreven artikel dat testmethoden aan de kaak stelt is het niet. ‘Diesel in de ban door overheden’ moet natuurlijk wel resulteren in het gewenste effect. Dat er heel wat schone diesels te vinden zijn en dat er nog veel meer vervuilende diesels rijden weten we al. Dat oude benzineauto’s ook sterk vervuilen wisten we ook al. En dan weten we nog niet eens wat het effect precies is van het trekken van een caravan of van een – in vergelijking met benzine - diesel gestookte standkachel die je ’s winters niet kunt ontberen omdat het koelwater onder omstandigheden te koud blijft.
Laat de real world effecten eerst maar een goed in kaart gebracht worden. Dan zal blijken dat de gerenommeerde fabrikanten die het einde van hun dieseltijdperk hebben aangekondigd, dat vooral doen omdat een benzinemotor veel gemakkelijker onder alle omstandigheden toelaatbaar vuil te maken is; dankzij de lichtere ‘stookolie’ met wat lagere energie-inhoud en geholpen door elektromotoren om ongunstige motor-bedrijfsomstandigheden te vermijden.


Quirien antwoordt op 22 November 2018 om 12:15:

Diesel in de ban? Het lijkt wel of de diesel alles tegen krijgt om deze nog wel te gaan/blijven rijden.

Alleen niet de lobby/haat tegen de diesel spelen een rol.
Kijk nu eens wat de laatste tijd nog meer speelt.


Ga eens naar de brandstofprijzen verhogingen in Europa, juist op de diesel.
In veel landen exceptionele verhogingen, ook in de populaire vakantielanden en landen om ons heen. De diesel veel duurder dan de Euro 95.
Het gemor en uitingen van sommige bevolkingen is al vollop hierop bezig.

Nu heeft Nederland dan ook niet het voordeligste systeem qua heffingen. Neem maar eens een diesel versus benzine b.v. in de gewichtsklasse 1551-1650 kg MRB gewicht uitgaande van een redelijk verantwoorde trekker met caravan. [tenzij je de caravan te veel belast]

Je begint dan al met een verschil van bijvoorbeeld Gelderland van 1824 - 988 = 836,00 euro. Een diesel is weer zuiniger maar in aanschaf t.o.v. benzine duurder. [en wat gaat de afschrijving bij nieuw gezien de toekomst worden]

Het breakeven punt om een diesel te [blijven] rijden wordt steeds groter dus zal de belangstelling hier steeds kleiner in worden.


Ik heb eens wat berekeningen gemaakt met verschillende invalshoeken en statistische gegevens qua leeftijdsgroepen met een caravan/diesel/benzine en wat te de rijden kilometers. Schrik niet soms, wat mij betreft, geef voor mij dan maar kilometerheffing.
Maar dat roepen sommige al jaren.

- In mijn geval, ik rijd al wat jaren geen diesel meer en geen nieuw.
We zullen maar afwachten wat Frans al zegt wat het allemaal wordt en wie weet wat uit de hoge hoed nog te voorschijn komt.

Een ding is zeker. We zijn vuile rijders als caravanners.
Pluk de dag.


Mark antwoordt op 22 November 2018 om 17:36:

Gezien de vele reactie's in dit topic en de vele verhalen in de media en op internet over de vuile diesels zal dit wel gaan betekenen dat ik mijn 6 jaar oude diesel wel op zal moeten rijden om de simpele reden dat deze bij inruil dusdanig weinig waard is, dat ik de afschrijving te hoog vind.
Momenteel is deze diesel nog niet de meest vervuilende diesel want hij is nog redelijk jong maar naarmate de jaren toenemen en de hetze tegen diesels doorgaat zal ik op termijn wel gebiedsverboden opgelegd krijgen. Of dat enig nut heeft laat ik maar in het midden.
Ik bedoel dit absoluut niet als zielig verhaal maar ik doe alleen een constatering. Normaal ruil ik na 5 a 6 jaar mijn auto in, maar nu moet deze nog maar een aantal jaren mee. Ik zal vast niet de enige zijn die er op deze manier instaat en dus simpelweg zijn diesel afrijdt.
Zou ik nu een andere auto moeten aanschaffen, zou het wel een benzine worden al heeft een hybride mijn voorkeur mits enigzins betaalbaar en in staat om de caravan te trekken.

Met vriendelijke (diesel) groet,
Mark


Gerard antwoordt op 22 November 2018 om 18:32:

Zo denk ik ook Mark ,mijn Diesel trekt de caravan met speels gemak en bij inruil word de prijs die ik kan krijgen al heel laag. Dus rij ik door tot het niet meer verantwoord kan , al was het maar uit tegendraadsheid .Tenslotte heb ik niks verkeerds gedaan om 4 jaar terug een diesel te kopen , het is niet mijn schuld dat die nu eenmaal te koop waren.


Quirien antwoordt op 25 November 2018 om 22:31:

Lees dit eens, nog meer een "trap na " aan de diesel.
Verschenen op https://Topgear.nl/autonieuws.
Waarom niemand zal wenen wanneer de diesel uit gaat.


Jan Teepe antwoordt op 02 December 2018 om 10:11:

Het kan snel gaan met diesel terugdringen. Spanje was tot voor 2 jaar geleden een echt dieselland. Ongeveer 80% diesel t.o.v. 20% benzine/overige brandstoffen. Afgelopen 3 maanden verkoopcijfers 65% benzine/overige brandstoffen tegen 35% diesel. Ik wilde een grand scenic kopen, geen dieselvariant meer in 2019 verkrijgbaar. De verkoper vertelde mij dat Renault es. besloten had, op dringend verzoek van de Spaanse overheid, geen diesels meer te leveren, in de modellen, waar de nieuwe 1.3 benzinemotor (met vergelijkbare diesel specs) in geplaatst worden. Volgens hem binnen 5 jaar geen personenwagen diesels meer in Spanje. Als het door gaat, dan wordt de diesel aan de pomp, straks duurder voor de personenwagens dan voor de vrachtwagens. Hoe dit alles in de praktijk gebracht gaat worden?


Quirien antwoordt op 31 January 2019 om 11:24:

De diesel dood? Dit artikel doet zeker voor Duitsland anders geloven. Kijk eens onder, www Autobahn.eu/ met tekst : Volkswagen:' consumenten<3 onze diesel motoren.
Die laatste zin in het artikel was wel weer treffend.

Ach, bij de meeste van onze Duitse buren moet je ook niet aankomen om de snelheid naar 130 km/p/u te beperken op de Autobahn.
En hier in Nederland wordt al voorzichtig gesproken/gedacht deze te verlagen naar minder dan 130 km/pu.


Jan Teepe antwoordt op 31 January 2019 om 12:00:

Een positief bericht over diesel:
https://eco-mobiel.be/nl/item/1692-volkswagen-diesel-met-frituurolie
https://www.volkswagen-press.be/nieuwe-regeneratieve-r33-bluediesel-brandstof-helpt-co2-uitstoot-van-wagenparken-te-reducerenReageer

Naam:

Email:

Reageer wel met een zinvolle en inhoudelijke bijdrage!Trekadvies


Wat mag ik trekken?

Check wat je wettelijk mag trekken (met een B-rijbewijs).

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Laatste Blogs

Nieuwe caravans....

De modellen voor 2020 zijn gepresenteerd op de caravan-salon in Düsseldorf. Revolutionair nieuws is er niet maar het blijft leuk om op een beurs weg te dromen bij mooie nieuwe kampeerspullen voor de komende vakantie.

Trekkrachtrapport

Het oordeel over een combinatie in één conclusie samenvatten is lastig. Het vraagt een veel genuanceerder advies. Vandaar dat het vernieuwde trekkrachtrapport uit zo'n 30 pagina's met informatie bestaat.

Parkeren

Stoppen langs de (snel)weg kan een probleem zijn. Veel grote plaatsen worden bezet door vrachtwagens die hun verplichte rust nemen. Waar kunnen wij dan nog pauzeren?

© 2004-2019 Caravantrekker