Caravantrekker.nl

Caravanspiegels

Zijn extra caravanspiegels verplicht? Vaak wel, maar belangrijker is dat je er ook wat in ziet.

Caravanspiegels

Ga je rijden met een caravan zal je bijna altijd extra caravanspiegels nodig hebben. Niet alleen om aan de wet te voldoen maar ook om een beter zicht te hebben op achterop komend verkeer.

Voldoende breedte

Om het gezichtsveld te kunnen zien zoals de wet dat voorschrijft moeten de spiegels verder uitsteken dan de caravan breed is.

Door de afstand tussen het linker- en rechterspiegelglas aan de binnenkant (desnoods het hart in het midden) te meten kan je controleren of die groter is dan de breedte van de caravan. Ga je achter de caravan staan en kijk je langs de wand, dan moet je aan beide kanten de spiegels kunnen.

De meeste caravans zijn breder dan de op deze foto's gebruikte BIOD van nog geen 2,20m. Toch zijn caravanspiegels nodig om aan het wettelijk gezichtsveld te voldoen.Het zicht in de gewone autospiegels is goed genoeg om het verkeer naast je te bekijken maar onvoldoende voor het verkeer verder achter je. Je kunt immers niet echt langs de caravan kijken wat wettelijk wel verplicht is. Let met name op de streep van de weg die geheel zichtbaar moet blijven.


Spiegels die verder uitsteken dan de caravan breed is geven zicht op het verkeer dat achter de caravan rijdt. Bijvoorbeeld een snel naderende auto die wil gaan inhalen.Aan de witte streep is duidelijk te zien wat het verschil is tussen onvoldoende en goed zicht. De strepen op de weg moeten tot in het 'oneindig' zichtbaar blijven en niet bij de caravan al ophouden.

Ik zie toch genoeg?

Heel vaak hoor ik mensen zeggen: “ik zie toch genoeg in m’n autospiegels”. Je zal vast kunnen zien of een auto je inhaalt. Alleen 10 meter recht achteruitrijden is onmogelijk. Daar heb je echt goede caravanspiegels voor nodig die links en vooral rechts even ver uitsteken en breder zijn dan de caravan.

Bolle of vlakke spiegels?

Het voordeel van bolle spiegels is dat ze voor het gevoel minder trillen en een groter gezichtsveld hebben. Het schatten van afstand en snelheid is iets lastiger dan bij vlakke spiegels, maar in combinatie met de normale autospiegels zijn bolle spiegels toch aan te raden, zeker als de verkleining veel lijkt op de standaard autospiegels.


Het verschil tussen bol (links) en vlak glas (rechts).


Spiegels afstellen

Goede spiegels geven links en rechts ongeveer een zelfde beeld van de zijwand van de caravan. Bij manoeuvreren en bij het recht achteruit rijden is dat zelfs een voorwaarde.

Verticale plaatsing heeft mijn voorkeur omdat je dan de caravanwielen samen met het verkeer verder achter je goed kan zien. Om links en rechts een gelijk zichtveld te hebben zal de rechter spiegel vaak een extra lange arm nodig hebben.Het is niet verplicht dat je als bestuurder vanaf je bestuurdersplaats de spiegels kunt verstellen. Bij de meeste spiegels zal je voor de rit de spiegels opnieuw moeten instellen als de combinatie helemaal recht staat.

Gebruik alle spiegels

Het is prettig als je zowel de gewone autospiegel als de caravanspiegel tegelijkertijd kunt gebruiken. De standaard autospiegels om te bekijken wat er 'naast' je rijdt (kijken of je kan inhalen) en de caravanspiegels om te bekijken of je zelf niet net ingehaald gaat worden (zicht ver achter je caravan).Door de normale autospiegels iets verder naar 'buiten' toe af te stellen kan je het caravanwiel in de bochten in de gaten houden.

Tolpoortjes

Op smalle wegen en bij nauwe doorgangen zoals tolpoortjes, kan je zien hoe ver je nog naar de kant kan. Bovendien past de spiegel er door..... dan ook de caravan.Je kan dus met de spiegel zo dicht mogelijk langs de betaalautomaat rijden. Het is wel het zaak in een rechte lijn te blijven rijden met de spiegels zo dicht mogelijk langs het loket. Stuur niet (abrupt) naar rechts bij het wegrijden en controleer al bij het binnenrijden of de caravan netjes langs de stoep rijdt.Bij caravans breder dan 2,30m of als je een relatief smalle personenauto hebt voldoen alleen speciale spiegels met extra verlengde armen. Die zijn vaak apart verkrijgbaar.

Trillen

Dat caravanspiegels kunnen trillen heeft twee oorzaken: de autospiegel zelf kan wat trillen of de opzetspiegel kan trillen of niet goed vast te zetten zijn. Aan het trillen van de autospiegel zelf is weinig te doen. Door de verlengde arm van de opzetspiegel wordt de trilling zelfs uitvergroot.

Van de caravanspiegels die ik zelf 'gezien' en gebruikt hebt voldoen over het algemeen op mijn auto's het beste de spiegels van:
Spiegels die de normale autospiegels afdekken raad ik niet aan.

De Wet

De wet schrijft voor welk grondvlak je wettelijk zou moeten kunnen zien vanuit normale rijhouding.

Linkerbuitenspiegel alle auto's

De linkerbuitenspiegel van de auto moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals schematisch en niet op schaal is weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

schematisch plaatje (niet op schaal)


Rechterbuitenspiegel

De rechterbuitenspiegel van een personenauto of een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die na 30 september 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:


schematisch plaatje (niet op schaal)


Zie www.wetten.overheid.nl, Artikel 5.18.5: "Indien het gezichtsveld van de voor voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, voorgeschreven spiegels wordt beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading, moet het voertuig zijn voorzien van een linker- onderscheidenlijk rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder een door Onze Minister vastgesteld weggedeelte kan overzien.

Meer informatie:

 

Trekadvies

Selecteer een auto voor een trekkrachtberekening.

Optioneel

Wat mag ik trekken?

Check wat je wettelijk mag trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Uitgebreid advies

Voor een goed advies zijn meer woorden nodig dan op een enkele webpagina past. Download daarom het unieke 30 pagina's tellende Trekrapport met een grondige analyse van de prestaties van je auto met caravan.

Over het Trekrapport

Wie kan er beter oordelen over het Trekrapport dan de gebruikers? Lees de ervaringen die zij gegeven over het Trekrapport.

Cursussen

Een goede combinatie is belangrijk. Maar er goed mee om kunnen gaan is misschien nog wel belangrijker! Bert van het Caravantrekker Training Center geeft een aantal trainingen en cursussen.


 

Lees ook:

Gastenboek

RDW auto

Wet- en regelgeving

Genuanceerd advies

Caravan (te?) zwaar

 

Over Caravantrekker

Wat is de visie van Caravantrekker en wie zit daar achter?

Menno vertelt meer over de achtergrond. 

©2024 Caravantrekker