Caravantrekker.nl

Caravantrekker.nl Blogs Informatie Tests Reviews Advies Vragen Menu

Caravanspiegels

Ga je rijden met een caravan zal je bijna altijd extra caravanspiegels nodig hebben. Niet alleen om aan de wet te voldoen maar ook om een beter zicht te hebben op achterop komend verkeer.

De wet schrijft voor dat je een minimaal gezichtsveld moet hebben. Dat kan je alleen zien als de spiegels verder uitsteken dan de caravan breed is.

De afstand tussen het linker- en rechterspiegelglas aan de binnenkant (desnoods het midden) moet dus minimaal gelijk zijn aan de breedte van de caravan. Ga je achter de caravan staan moet je aan beide kanten de spiegels kunnen zien als je recht langs de caravanwand kijkt.

Het is prettig als je zowel de gewone autospiegel als de caravanspiegel tegelijkertijd kunt gebuiken. De autospiegels om het verkeer direct naast je in de gaten te houden, en de caravanspiegels voor het verkeer verder achter je.

Hoewel het zicht in de gewone autospiegels op het eerste gezicht wel voldoende lijkt, voldoet het gezichtsveld zonder de caravanspiegel niet aan de wettelijke eisen. Je kunt immers niet echt langs de caravan kijken.

Aan de witte streep is duidelijk het verschil te zien tussen onvoldoende en goed zicht. De strepen op de weg moeten tot in het 'oneindig' zichtbaar blijven en niet bij de caravan al ophouden.

Bij goede spiegels kan je zelfs zien of er auto's direct achter je rijden. Op smalle wegen (denk ook aan tolpoortjes) kan goed in de gaten houden hoe ver je nog naar de kant kan. Bovendien past de spiegel er door..... dan ook de caravan (als je strak rechtuit rijdt). De rechter spiegel heeft vaak een extra lange arm nodig om voldoende gezichtsveld te hebben!
Let met name ook weer op de streep van de weg die geheel  zichtbaar moet zijn.

Bolle of vlakke spiegels?

Het voordeel van bolle spiegels is dat ze (voor het gevoel) minder trillen en een groter gezichtsveld hebben. Het schatten van afstand en snelheid is iets lastiger dan bij vlakke spiegels, maar in combinatie met de normale autospiegels zijn bolle spiegels toch aan te raden.

Bol glas
Vlak glas

Bij veel spiegels is het verschil kleiner als hierboven tussen vlak en bol glas.

Spiegels afstellen

Goede spiegels geven links en rechts ongeveer een zelfde beeld van de zijwand van de caravan. Alleen dan is recht achteruit rijden goed mogelijk.

Verticale plaatsing heeft mijn voorkeur omdat je dan de caravanwielen samen met het verkeer verder achter je goed kan zien.

Gebruik alle spiegels

Spiegels die de normale autospiegels afdekken raden we niet aan. Juist de combinatie van alle vier de spiegels geeft het beste zicht. De standaard autospiegels om te bekijken wat er 'naast' je rijdt (kijken of je kan inhalen) en de caravanspiegels om te bekijken of je zelf niet net ingehaald gaat worden (zicht ver achter je caravan).

Door de normale autospiegels iets verder naar 'buiten' toe af te stellen kan je het caravanwiel in de bochten goed in de gaten houden.

De Wet     

De wet schrijft voor welk grondvlak je wettelijk zou moeten kunnen zien in je normale rijhouding.

Linkerbuitenspiegel alle auto's

De linkerbuitenspiegel van de auto moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals schematisch en niet op schaal is weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

  1. een punt op het wegdek, gelegen op 10,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 2,50 m naast het meest links gelegen punt van de caravan, en
  2. een deel van de linkerzijde van de caravan, en
  3. de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

schematisch plaatje (niet op schaal)

Rechterbuitenspiegel

De rechterbuitenspiegel van een personenauto of een bedrijfsauto bestemd voor het vervoer van goederen, die na 30 september 1988 in gebruik is genomen, met een toegestane maximum massa van niet meer dan 2000 kg, moet zodanig zijn geplaatst dat de bestuurder hiermee het gezichtsveld op grondniveau kan overzien, zoals weergegeven in de figuur hieronder, waarbij de bestuurder:

  1. een punt op het wegdek, gelegen op 20,00 m achter de oogpunten van de bestuurder en 4,00 m naast het meest rechts gelegen punt van de caravan, en
  2. een deel van de rechterzijde van de caravan, en
  3. de horizon kan zien, en hij tevens recht naar achteren kan kijken.

schematisch plaatje (niet op schaal)

Zie www.wetten.overheid.nl Voertuigreglement, Artikel 5.18.5: "Indien het gezichtsveld van de voor voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, voorgeschreven spiegels wordt beperkt door lading die aan de achterzijde van het voertuig is aangebracht of door een door het voertuig voortbewogen aanhangwagen met inbegrip van de lading, moet het voertuig zijn voorzien van een linker- onderscheidenlijk rechterbuitenspiegel waarmee de bestuurder een door Onze Minister vastgesteld weggedeelte kan overzien."

Bijna alle caravans zijn breder dan deze BIOD van maar 2,14 m en de meest trekauto's zijn smaller dan de VW-bus. Toch zijn caravanspiegels verplicht om het wettelijk gezichtsveld te kunnen zien en erg prettig omdat ook verkeer achter de caravan gezien kan worden.

Bij bredere caravans zijn extra caravanspiegels dus altijd echt nodig en bij caravans van 2,30m en meer achter een normale (smallere) personenauto voldoen alleen speciale spiegels met verlengde armen.

Persoonlijke ervaring

Inmiddels heb ik heel wat caravanspiegels 'gezien'. Over het algemeen zijn op mijn auto's de beste spiegels die van:

Spiegels die de normale autospiegels afdekken raad ik af, en natuurlijk ook de spiegels die onvoldoende 'uitsteken'.

Tolpoortjes

Alleen met goede spiegels kan je echt zien hoever je caravan 'van de kant' af is als je op smalle wegen elkaar moet passeren of bij nauwe doorgangen zoals bij tolpoortjes.

Bij tolpoortjes is het zaak in een rechte lijn te blijven rijden met de spiegels zo dicht mogelijk langs het loket. Stuur niet (abrubt) naar rechts bij het wegrijden en controleer al bij het binnenrijden of de caravan netjes langs de stoep rijdt.

Meer informatie

Trekadvies


Wat mag ik trekken?

Vul je kenteken in en check wat je mag en kan trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Over Caravantrekker

Wat is Caravantrekker voor website? Lees meer over de de visie van Caravantrekker en de mensen achter Caravantrekker.nl.

De reis een last?

Geef jezelf en je partner meer zelfvertrouwen en reisplezier.
Volg een praktische caravancursus. De Op Maat cursus is er al v.a. € 169,-

Slingeren

Waarom gaat een caravan slingeren? Een uitgebreid artikel over alle aspecten die van invloed zijn over het slingeren van de combinatie.


 

Veel gelezen

Rijbewijs B of BE
Maximaal trekgewicht
Caravanbanden en bandenspanning
Slingeren
Fietsen mee

 

 

© 2004-2019 Caravantrekker