Caravantrekker.nl

Maximaal trekgewicht

Wat een auto wettelijk maximaal mag trekken staat op de kentekencard.

Maximaal trekgewicht

Het maximaal trekgewicht is online op te vragen bij de RDW en door hier je kenteken in te vullen. De caravan mag in werkelijkheid nooit zwaarder zijn dan het gewicht dat staat bij Techn. max. massa AHW (geremd). Bijna alle caravans hebben een eigen rem dus het ongeremde gewicht is niet van belang. Is er geen gewicht ingevuld op het kentekenbewijs dan mag geen caravan getrokken worden (maar kijk voor bedrijfswagens in de online database van de RDW).Asdruk = gewicht caravan

Het gewicht van de beladen caravan is gedefinieerd als het gewicht op de as van de caravan, dus exclusief de kogeldruk. Maar of het verstandig een caravan te trekken van het maximaal toegestaan gewicht, blijkt als je een berekening maakt. En kijk ook even of je rijbewijs wel geschikt is om de caravan te trekken. Lees daarvoor Rijbewijs B of BE?Hoger gewicht caravan?

Vaak wordt gevraagd of het het maximaal toegestaan gewicht van de caravan hoger mag zijn dan het maximaal trekgewicht van de auto? Ja, dat mag, maar het werkelijke gewicht (gewogen op de as) mag natuurlijk niet meer zijn dan het trekgewicht. Het laadvermogen van de caravan is dan dus kleiner.

Voorbeeld

De auto mag volgens kenteken maximaal 1300 kg trekken. De caravan mag volgens kenteken beladen worden tot 1500 kg. Je kan pas geverbaliseerd worden als de caravan zwaarder beladen is dan 1375 kg bij een kogeldruk van 75 kg. Immers de aslast die bepalend is, is dan 1300 kg. Het is niet nodig (en zelfs niet verstandig) om het kentekenbewijs van de caravan administratief te laten aanpassen naar een lagere maximale toegestane massa, tenzij dat voor een B-rijbewijs noodzakelijk is.

Caravancontrole onderweg

In Nederland krijg je pas een boete als het (trek)gewicht met meer dan 10% is overschreden. In het buitenland is die marge vaak kleiner en mag je mogelijk niet verder rijden. In o.a. Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland is er geen enkele marge!

Hoe wordt het trekgewicht bepaald?

De autofabrikant geeft aan wat het maximaal trekgewicht is. De keurende instantie in Europa en de RDW neemt dat over als aannemelijk is gemaakt dat de auto aan de wettelijke eisen voldoet. Zo moet bijvoorbeeld de auto de maximaal beladen combinatie binnen vijf minuten, vijfmaal op een stijgende helling van ten minste 12% in beweging kunnen zetten. Bovendien mag het trekgewicht niet hoger zijn dan de technisch toelaatbare maximummassa van de auto (uitgezonderd terreinvoertuigen). De rijveiligheid wordt verder niet meegenomen!

Fabrikanten kunnen verschillende redenen hebben om het trekgewicht voor sommige modellen te beperken ook als dat op het eerste gezicht onlogisch lijkt. Denk daarbij vooral aan koelingsproblemen en de kans op garantie claims. Soms zijn fabrikanten niet geïnteresseerd in een hoog trekgewicht of spelen 'marketing' overwegingen een rol.Treingewicht en kogeldruk

Naast het maximaal trekgewicht bepaalt de fabrikant ook het maximaal treingewicht (Maximum massa samenstel) en de maximale kogeldruk. Het treingewicht staat op het typeplaatje van de auto en is op te vragen door op deze site je kenteken in te vullen. De maximale kogeldruk staat op het typeplaatje van de trekhaak.

Deze auto mag niet vol beladen zijn als er een caravan getrokken wordt die daadwerkelijk 2000 kg weegt.

In de praktijk zijn controles naar het maximaal treingewicht en de maximale kogeldruk zeldzaam en heeft alleen een grove overschrijding gevolgen.

De Wet

Op wetten.overheid.nl staat in Artikel 5.18.18a hoe e.e.a. wettelijk geregeld is:

1. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag:
a. de totale massa van aanhangwagens met een bedrijfsrem,
b. de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsrem, of
c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van middenasaanhangwagens met een bedrijfsrem, achter die personenauto’s maximaal 3.500 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:
1°. de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;
2°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;
3°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting;
4°. de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voor zover de personenauto een aantekening op de kentekencard, dan wel het kentekenbewijs of in het kentekenregister ‘G’ heeft.

4. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.


Toelichting

Er wordt gesproken over de totale massa van de aanhangwagen en niet over de totale  toegestane massa van de aanhangwagen. Dit impliceert dat een auto die op kenteken 1000 kg mag trekken gerust een zwaardere lege dubbelassige 'boedelbak' mag trekken als er maar geen of weinig lading in zit.

Er wordt alleen gesproken over de "som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk". De kogeldruk zelf telt daarbij niet mee bij het vaststellen van het maximaal gewicht van de caravan.

EU-typegoedkeuring

In de type goedkeuring wordt de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand omschreven als:
de voor een voertuig vastgestelde maximummassa op basis van de bouwkenmerken en de door het ontwerp bepaalde prestaties ervan; de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van een aanhangwagen of een oplegger omvat de statische massa die in aangekoppelde toestand op het trekkende voertuig wordt overgebracht;

En de technisch toelaatbare getrokken maximummassa:
de maximummassa van een of meer aanhangwagens die door een trekkend voertuig kunnen worden getrokken, overeenkomend met de totale belasting die door de wielen van een as of groep assen van een aan het trekkende voertuig gekoppelde aanhangwagen op de grond wordt overgebracht;

Ook nu wordt de kogeldruk van de caravan niet mee geteld bij het maximaal trekgewicht wat de auto mag trekken!

Lees ook:

 

Trekadvies


Wat mag ik trekken?

Check wat je wettelijk mag trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Elektrisch trekauto's

De toekomst wordt elektrisch... Bekijk het overzicht van alle elektrische auto's die nu al een caravan kunnen trekken. De actieradius kunnen we aangeven in het trekadvies.

Hoe bevalt jouw auto?

Help mede caravanners bij de keuze van een trekauto. Beschrijf hoe jouw auto in de praktijk bevalt als caravantrekker.

De reis een last?

Geef jezelf en je partner meer zelfvertrouwen en reisplezier.
Volg een praktische caravancursus en je gaat ontspannen op vakantie.


 

Lees ook:

Elektronische rij-assistenten

Hoe meer PK's, hoe beter?

Rijbewijs B of BE?

Abnormale bandenslijtage

Bandenspanning

 

(Advertentie)

 

©2021 Caravantrekker