Caravantrekker.nl Blog Gebruikerservaringen Tests Advies Vragen Menu ☰

Caravantrekker.nl

Maximaal trekgewicht

Wat een auto maximaal mag trekken staat op het kentekenbewijs (kentekencard).

Maximaal trekgewicht

Het maximaal trekgewicht is ook online op te vragen via de RDW, door op deze site je kenteken in te vullen. De caravan mag in werkelijkheid nooit zwaarder zijn dan dit gewicht (1300 kg in bovenstaand voorbeeld). Daarbij gaat het om het gewicht op de as van de caravan. Bijna alle caravans zijn geremd dus de "Techn. max. massa AHW (ongeremd)" is niet van belang.

Is geen gewicht ingevuld op het kentekenbewijs dan mag geen caravan getrokken worden. Bij bedrijfswagens staat de maximum massa aanhangwagen niet op de kentekencard maar wel in de online database. Neem bij onduidelijkheid eventueel contact op met de RDW.Of het verstandig een caravan te trekken van het maximaal toegestaan gewicht, blijkt als je een berekening maakt. Bepalend voor het gewicht van de caravan is het gewicht op de as (dus exclusief de kogeldruk).

Let op:
Dit heeft uitsluitend betrekking op wat de auto mag trekken, niet wat je als bestuurder mag. Heb je alleen een B-rijbewijs kunnen aanvullende bepalingen gelden! Lees daarvoor Rijbewijs B of BEIn Nederland krijg je pas een boete als het gewicht met meer dan 10% is overschreden, in het buitenland is die marge kleiner. In o.a. Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland is er geen enkele marge!

Hoger gewicht caravan?

Vaak wordt gevraagd of het het maximaal toegestaan gewicht van de caravan hoger mag zijn dan het maximaal trekgewicht van de auto? Ja, dat mag 'op papier', maar het maximaal gewicht mag in werkelijkheid niet meer zijn dan het trekgewicht. De caravan mag dan dus niet maximaal beladen zijn.

Voorbeeld:
De auto mag volgens kenteken maximaal 1300 kg trekken. De caravan mag volgens kenteken beladen worden tot 1350 kg. Je mag daarmee rijden zolang de caravan niet zwaarder beladen is dan 1300 kg (aslast).

Om eventuele discussies in het buitenland te voorkomen, kan je er voor kiezen om bij de RDW het kentekenbewijs van de caravan administratief te laten aanpassen naar een lagere maximale toegestane massa. In dit voorbeeld zou dan het maximaal toegestaan gewicht van de caravan teruggezet kunnen worden naar 1300 kg.

Caravancontrole onderweg


Maximaal treingewicht

Naast het maximaal trekgewicht mag eigenlijk het totaal gewicht van de beladen auto en beladen caravan niet meer zijn dan het maximum van het samenstel (het treingewicht). Het treingewicht staat op het typeplaatje van de auto en is op te vragen door op deze site je kenteken in te vullen.In het voorbeeld hierboven is te zien dat de auto niet vol beladen mag zijn als er een caravan getrokken wordt die daadwerkelijk 2000 kg weegt.

Hoe wordt het trekgewicht bepaald?

De fabrikant geeft aan wat het maximaal trekgewicht is. De keurende instantie binnen Europa en in Nederland de RDW neemt dat over als dat wettelijk kan en als aannemelijk is gemaakt dat de auto aan de typegoedkeuring eisen voldoet. Zo moet bijvoorbeeld het trekkende voertuig de maximaal beladen voertuigcombinatie binnen vijf minuten vijfmaal op een stijgende helling van ten minste 12% in beweging kunnen zetten. Bovendien mag dit gewicht niet hoger zijn dan de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het trekkende voertuig (uitgezonderd terreinvoertuigen).

Fabrikanten kunnen heel veel redenen hebben om het trekgewicht voor sommige modellen te beperken ook als dat onlogisch lijkt. Denk daarbij aan andere versnellingsbak(verhoudingen), koelingsproblemen, de kans op garantie claims of zelfs 'marketing' overwegingen.De Wet

Op wetten.overheid.nl staat in Artikel 5.18.18a hoe e.e.a. wettelijk geregeld is:

1. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van personenauto’s een maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, dan mag:
a. de totale massa van aanhangwagens met een bedrijfsrem,
b. de som van de aslasten van autonome aanhangwagens met een bedrijfsrem, of
c. de som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk van middenasaanhangwagens met een bedrijfsrem, achter die personenauto’s maximaal 3.500 kg bedragen en daarbij de laagste van de volgende waarden niet overschrijden:
1°. de maximum te trekken massa aanhangwagen zoals die in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld;
2°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de constructie van het trekkend voertuig;
3°. de door de fabrikant bepaalde technisch toegestane getrokken maximummassa gebaseerd op de sterkte van de mechanische koppelinrichting;
4°. de technisch toegestane maximummassa van het trekkend voertuig, of 1,5 maal de technisch toegestane maximummassa van de personenauto, voor zover de personenauto een aantekening op de kentekencard, dan wel het kentekenbewijs of in het kentekenregister ‘G’ heeft.

4. Als in het kentekenregister of op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs van een personenauto geen maximum te trekken massa aanhangwagen is vermeld, mag géén aanhangwagen worden voortbewogen.


Toelichting

Er wordt gesproken over de totale massa van de aanhangwagen en niet over de totale  toegestane massa van de aanhangwagen. Dit impliceert dat een auto die op kenteken 1000 kg mag trekken gerust een zwaardere lege dubbelassige 'boedelbak' mag trekken als er maar geen of weinig lading in zit.

Er wordt gesproken over de "som van de aslasten of de aslast in combinatie met een positieve koppelingsdruk". De kogeldruk telt dus niet mee bij het maximaal gewicht van de caravan.

EU-typegoedkeuring

In de type goedkeuring wordt de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand omschreven als:
de voor een voertuig vastgestelde maximummassa op basis van de bouwkenmerken en de door het ontwerp bepaalde prestaties ervan; de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van een aanhangwagen of een oplegger omvat de statische massa die in aangekoppelde toestand op het trekkende voertuig wordt overgebracht;

En de technisch toelaatbare getrokken maximummassa:
de maximummassa van een of meer aanhangwagens die door een trekkend voertuig kunnen worden getrokken, overeenkomend met de totale belasting die door de wielen van een as of groep assen van een aan het trekkende voertuig gekoppelde aanhangwagen op de grond wordt overgebracht;

Ook hier telt dus de kogeldruk niet mee!

Lees ook:

 

Trekadvies


Wat mag ik trekken?

Check wat je wettelijk mag trekken.

Auto:

Caravan:
(indien bekend)

 

Elektrisch trekauto's

Bekijk het overzicht van elektrische auto's die heel goed een caravan kunnen trekken. De trekkracht kunnen we tegenwoordig berekenen en ook de (beperkte) actieradius.

Alle Plug-in Hybrides

Juist een (Plug-in) Hybride is ideaal als caravantrekker. Bekijk het overzicht van alle Plug-in Hybride auto's en maak hier een berekening met je caravan.

Trekkrachtrapport

Voor een goed trekadvies zijn meer woorden nodig dan op een enkele webpagina. Download daarom het unieke 30 pagina's tellende rapport met een grondige analyse van de prestaties van je auto met caravan.


 

Lees ook:

Hoe meer PK's, hoe beter?

Rijbewijs B of BE?

Abnormale bandenslijtage

In de bergen naar beneden

Caravanbanden

 

(Advertentie)

 

© 2004-2020 Caravantrekker